Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İlgili Dokümanlar

  • Page:
    Arazi Toplulaştırma Projelendirme Uygulamaları — Arazi Toplulaştırma Uygulamaları, arazi toplulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile baştan sona projelendirme süreçlerini kapsar.
  • Page:
    Harita ve Imar Uygulamaları — Harita ve İmar Uygulamaları, imar ve kadastro projelerinin mevzuatlar ve TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) yapısına uygun olarak tüm aşamaları ile hazırlanması ve proje çıktılarının alınması süreçlerini içerir. Harita imar uygulamaları kapsamında parselasyon uygulamaları, tapu kayıtlarının okunması, alan düzeltmeleri ve cins değişiklikleri, ayırma ve birleştirme işlemleri, terk ve ihdas işlemleri, 18. madde uygulaması kapsamında dağıtım uygulamaları anlatılmaktadır.