Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tapu Sözel Verileri

TKGM tarafından kullanılan *.XML *.MDB ve *.XLS formatlarındaki sözel kayıtlardan Netcad'e veri aktarmak için kullanılır. İşlem sonunda IK şablonuna kayıtlar aktarılacaktır. Referanslardan ilgili tablolara ulaşılabilir.

Yeni Proje altından "Tapu Sözel Verileri" işlemine girilip *.xls, *.xml ya da *.mdb dosyası seçilir ve aktarım sağlanır.

İşlem yapılmadan önce "Yeni Proje" (?) açılmış olmalıdır.

  • No labels