Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netmap Projesine Çevir

Bu işlem, ekranda yüklü olan projeyi IK şablon yapısı üzerine ekler. Bu şekilde projenin standart tabaka ve veri tabanı yapısına aktarılması sağlanır. Netmap yetenekleri kullanılarak oluşturulan objeler otomatik olarak bu dosyalar ile ilişkilendirilir. Proje saklanıp tekrar yüklendiğinde aynı veri tabanı ve tabaka yapısı ile beraber yüklenecektir.

İşlemin gerçekleşmesi için ilgili projenin ekranda yüklü olması gerekiyor. Netmap Projesine Çevir işlemine girildikten sonra çıkan dialogdan istenirse [ ... ] butonu ile dosya adı değiştirilebilir.

İşlem sonunda IK şablon yapısında standart tabaka yapısının ve veri tabanı tablolarının yüklendiği gözlemlenir.

 

 

 

 

  • No labels