Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kamulaştırma Bilgi Sistemi modülü, e-Devlet Servisleri ile (TKGM, NVİ gibi) entegre bir yapı ile çalışmaktadır. Netcad e-devlet modülü ile parsel ve malik bilgileri sorgulanarak TKGM servislerindeki verinin indirilmesi sağlanır. Kimlik Paylaşım Sistemi ile olan entegrasyon sayesinde, malike ait kimlik bilgileri otomatik olarak doldurulmaktadır.

KBS Parsel menüsünden ilgili parsel sorgulanır ve parsel bilgi kartında ilgili proje ile ilişkilendirilir. Parsel verisi malik bilgisini de içerdiğinden, ilgili proje malik ile de ilişkilendirilmiş olur.

Parsel ile proje ilişkisi kurulduktan sonra, parsel üzerinde yapılacak işleme (kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi, gb) ilişkin bilgiler, parsel bilgi kartı kullanılarak tanımlanır.

 Parsele ilişkin bilgilerin tamamlanmasından sonra, malike ait detay bilgileri (banka hesap no, vb.) bilgi kartı kullanılarak güncellenir.

 Projenin ilerleyişine göre, sürece ait detay bilgilerin (Kıymet taktiri, mahkeme bilgileri, gb.) güncelleme işlemleri yapılarak süreç tamamlanmış olur.

 Proje tamamlanıp bitiş tarihi güncellendiğinde, proje durumu, Pasif olarak güncellenmektedir.

 

  • No labels