Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belnet KBS menüsünü kullanarak Kamulaştırma Projeleri, bu projelere ait parseller, parsel malikleri ve Kamulaştırma Komisyonu Üyeleri ile ilgili sorgulamalar yapılabilir. Farklı kriterlere göre sorgu şablonları kaydederek yıl bazlı projeler, idari sınırlar bazında projeler, yıl bazlı ilçe genelinde kamulaştırılan toplam alanlar, projelere ait toplam kamulaştırma bedelleri gibi veriler kolaylıkla sorgulanıp raporlanabilir.

 

 Kamulaştırma Bilgi Sistemi menüsünde bulunan “Analiz Haritası” nı kullanarak Tahsis alınan, Devir alınan, irtifak hakkı kurulmuş olan, bir projeye dahil olan parseller ile aktif ve pasif projelerin konumları görüntülenebilir.

.

  • No labels