Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETMAP Sürüm Notları

 7.3.0 /Netcad 8.5.6 ile uyumludur.
BELGE VE RAPORLAR
 • Yanılma Sınırı Mevzuatına uygun Belge ve Raporlar alınabilmektedir.
 • Parsel Editöründe ve Dengeleme Raporlarında Yanılma Sınırına uygun işlem yapılabilmektedir.
 • MK değeri geçici ve kesin koordinatlara göre işlem yapılabilmektedir.
DAĞITIM
 • Kadastro Parselini Dağıt işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
YANILMA SINIRI
 • Yönetmeliğe uygun şekilde Yanılma Sınırına uygun hesaplama yöntemi geliştirilmiştir.
  • Geçici Koordinatlı Parseller
  • Kesin Koordinatlı Parseller için ayrı ayrı yanılma sınırı ile işlem yapılabilmektedir.
  • Dengeleme/ifraz/ayır/parsel editörü gibi Tüm Netmap fonksiyonlarında Yanılma Sınırı ile hesaplama yapılabilmekte ve bu çıktılar mevzuata uygun raporlanabilmektedir.
   • Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Koordine Özet Çıktılarında ve MK değerinin girildiği tüm Belge ve Raporlarda MK değeri ile işlem yapılabilmektedir.
 7.2.4 /Netcad 8.5.4 ile uyumludur.
BELGE VE RAPORLAR

Yanılma Sınırı Mevzuatına uygun Belge ve Raporlar alınabilmektedir.

DAĞITIM
 • Kadastro Parselini Dağıt işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Bağış hesaplama yöntemlerine opsiyon geliştirilmiştir.
 • Eski DOP iadesinden önce ve Eski DOP iadesinden sonra bağış hesabı yapılabilmektedir.
 • Versiyonlar arası farklılıklar oluşan DOP hesapları yeniden ele alınmıştır.
 • Bağımsız Bölüm/Arsa/Pay ve Payda kolon bilgileri sözel bilgi olarak dağıtıma aktarılabilmektedir.
YANILMA SINIRI
 • Yönetmeliğe uygun şekilde Yanılma Sınırına uygun hesaplama yöntemi geliştirilmiştir.
  • Geçici Koordinatlı Parseller
  • Kesin Koordinatlı Parseller için ayrı ayrı yanılma sınırı ile işlem yapılabilmektedir.
  • Dengeleme/ifraz/ayır/parsel editörü gibi Tüm Netmap fonksiyonlarında Yanılma Sınırı ile hesaplama yapılabilmekte ve bu çıktılar mevzuata uygun raporlanabilmektedir.
   • Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Koordine Özet Çıktılarında ve MK değerinin girildiği tüm Belge ve Raporlarda MK değeri ile işlem yapılabilmektedir.
 7.2.2 /Netcad 8.5.2 ile uyumludur.

Netcad 8.5.2 ile uyumludur.

Belge ve Raporlar

Belge ve Raporlardaki NCZ şablonlarına revizyon numarası eklendi.

Dağıtım

Dağıtım - Kadastro gridine maliğin hissesine düşen pay miktarı eklendi.

Fen Klasöründeki TKGM ikonu kaldırıldı. (mevzuata uyumlu) 

Fen Klasörü oluşturulduğunda görünümdeki bozulmalar giderildi. 

İfraz

Klasik İfraz ile oluşuturulan alanlarda alan adlarının görünmemesi hatası giderildi.


 7.2.1 /Netcad 8.5.1 ile uyumlu ( Netmap 7.2.0 Hot Fix)

Netcad 8.5.1 ile uyumludur.

Dağıtım

Grafik dağıtım işlemindeki artık alanlar giderildi.

Kadastro parselini dağıt işleminde oluşabilecek artık alanlar giderildi.

Dağıtım ile ilgili ortaya çıkan hesaplama hataları giderildi.

Raporlarda hatalı gösterilen gösterimler düzeltildi.

Hisse genişletme işleminin alana göre yapılması metotlardan kaldırıldı. Matematiksel olarak doğru sonuçlar elde edebilmek için EKOK yöntemi kullanılmalıdır.

Excel raporları için yeni değişkenler eklendi.

Dağıtım Kadastro penceresinde yuvarlamalardan kaynaklı matematiksel hataların hissedarlar içinde büyük olana ya da küçük olana verilmesi seçeneği dağıtım ayarlar penceresine eklendi.


 7.2.0 /05.10.2021/Netcad 8.5.1 ile uyumlu

Netcad 8.5.1 ile uyumludur.

Dağıtım veritabanına yeni kolonlar eklendi.

Düzenlemeye Giren Alan değeri ve Dop Miktarı veritabanına yazılmaktadır.

Bağımsız Bölüm Cins, Bağımsız Bölüm No, Kat Sütunları, Arsa Pay ve Arsa Payda kolonları eklenmiştir. Bu eklenen kolonlar Kadastro bilgilerinden de ulaşılmaktadır.

Otomatik Dağıtım Performansı

Otomatik Dağıtım performansı ciddi ölçüde geliştirdi. (Düzenlemeye girmeyen alanlar haricinde otomatik dağıtım yapılabilmekte ve artık alan oluşturmamaktadır.)

Grafik dağıtım işlemi artık alan oluşturmadan doğru şekilde yapılabilmektedir.

Kadastro parselini dağıt işlemi sorunsuzca yapılabilmektedir.

Dağıtım

Hisse oranında dağıtım işlemi geliştirildi.

Dağıtım raporlarındaki hatalar giderildi.

Eski DOP hesaplama yöntemi 2019/13 mevzuatına uygun hale getirildi.

Eski DOP değeri mevzuata uygun şekilde virgülden sonra 7 hane olarak hesaplanabilmesi getirildi.

UI & UX 

Dağıtım kolonları görünümünde geliştirmeler yapılmıştır.

Alan Dengeleme

Alan Dengeleme ile dağıtım esnasında oluşabilecek artık alanların önüne geçilmiştir.  Alan dengeleme ile dengeleme işlemi yapılmadan dağıtım yedeklenebilmektedir.

Kullanıcı dostu arayüzü ile dengeleme işlemi hızlı ve doğru şekilde yapılabilmektedir.

Alan Dengeleme Netcad 8.5.1, Netmap 7.2.0 ve üzeri sürümlerde çalışır.

Alan Dengeleme için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 7.1.2 / 07.05.2021 Netcad 8.5.0 ile uyumlu

Netcad GIS 8.5.0 ile uyumludur.

ÖZELLİKLERAÇIKLAMA 
2019/13 DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSAMINDA TALEBE BAĞLI İŞLEMLER İLE TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN YAPIMI VE KONTROLÜ GENELGESİ kapsamında EK-34 MÜLKİYET RAPORU ALINABİLMEKTEDİR.


TALEBE BAĞLI İŞLEMLER İLE TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN YAPIMI VE KONTROLÜ GENELGESİ EK-2 HARİTA (PLAN) ÖRNEĞİ alınabilmektedir.

TALEBE BAĞLI İŞLEMLER İLE TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN YAPIMI VE KONTROLÜ GENELGESİ EK-18 FEN KLASÖRÜ alınabilmektedir.

 • İmar Parsellerini Grafikten Ekle ve Güncelle işlemi geliştirilmiştir.
 • Eklenen parsel bilgileri ve grafikte olmayan parseller raporlanabilmektedir.

 • Dağıtım ekranında yapılan grafik etkileşimli sorgulamalar raporlanabilmektedir.
 • Kadastro Parseli nereye gitti sorgulamasının raporları alınabilmektedir.

 • Kadastro parseli bazlı dağıtım iptal etme seçeneği getirilmiştir.

Parsel Editöründe parsel isimlerini düzenleyebilmek için Alan Adı Ayır seçeneği getirildi.


 • İmar Parsellerini Grafikten Ekle ve Güncelle işlemi geliştirilmiştir. Eklenen parsel bilgileri ve grafikte olmayan parseller raporlanabilmektedir.
 • Dağıtım ekranında yapılan grafik etkileşimli sorgulamalar raporlanabilmektedir.
 • Kadastro parseli bazlı dağıtım iptal etme seçeneği getirilmiştir.
 • Belge ve Raporlar, 2019/13 kapsamındaki değişikliklere uygun alınabilmektedir.
 • Fen Klasörlerlerinin excele aktarılabilmesi yeteneği getirilmiştir.
 • 2019/13 - Parselasyon Planı Açıklama Raporu eklendi. (madde 23)
 • 2019/13 - Ek 34 Mülkiyet Raporu eklendi.
 • Parsel Editörü işlemlerinde ortaya çıkabilecek hataların önüne geçildi.
 • 2019/13 Ek 33.2 Uygulamaya Giren Parsellerin Yüzölçümü Hesapları köşe noktaları ile birlikte alınabilmektedir. Parsel Editörü -  PKN Hesapla seçeneği- Kullanıcı Tanımlı Rapordan alınabilmektedir.
 • Grafikten Tapu Alanı güncelleme işinde ortaya çıkabilecek hataların önüne geçildi.
 • Kullanıcı Tanımlı Raporlar -  İmar Ada başlığı altındaki raporlar güncellendi.
 • Dağıtım Sıralı Listesinde yer alan Özet Cetveli (Parsel) listesindeki hesap hataları giderildi.
 • Kullanıcı arayüzünde geliştirmeler yapıldı.
 • Belge ve Raporlardan alınan krokilerde oluşabilecek hataların önüne geçildi.
 • Belge ve Raporlar 2019/13 değişikliklerine uygun hale getirildi.
 • Yeni Ada ve Parsel çiziminde geliştirmeler yapıldı.
 • Dağıtım Raporlarında oluşabilecek hataların önüne geçildi.
 7.1.1 / 04.11.2021 Netcad 8.0.1 ile uyumlu

Netcad 8.0.1 ile uyumludur.

 • TALEBE BAĞLI İŞLEMLER İLE TESCİLE KONU HARİTA VE PLANLARIN YAPIMI VE KONTROLÜ GENELGESİ'ne (2019/13 No'lu Genelge) uygun rapor ve krokiler güncellendi.
 • Kullanıcı Tanımlı Raporlarda iyileştirmeler yapıldı.
 • Dağıtım, İmar ve Kadastro Sıralı Raporlarda iyileştirmeler yapıldı.
 • Fen Klasörünün Excel formatında alınabilmesi yeteneği kazandırıldı.
 • Dağıtım İşlemlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 7.0.1 / 30.09.2018

Netcad 7.7.0.1153 ile uyumludur.

 • İmar Uygulama sınırı işleminin tüm kullanıcılarda gelmesi sağlanmıştır.
 • Tapu sözel veri aktarımında sözel nitelik bilgilerinin aktarılması işleminde geliştirme yapılmıştır.
 • Kadastro Parseli Nereye Gitti sorgu raporunda işletme no ve ada parsel bilgisinin ayrı gelmesi ve bu raporda işletme adı soyadının da gelmesi sağlanmıştır.
 • Dağıtım\Kullanıcı tanımlı raporlarda düzenleme yapılmıştır. Bu raporların Excel şablonları için sayısal değerden sonra 2 haneye göre yazılması sağlanmıştır.
 • Katman Yöneticisi bölümünde bulunan kapalı tabakalarında Parsel Editörüne'de katman yöneticisindeki gibi gelmesi sağlanmıştır.
 • Dağıtım\Kadastro x İmar Çakıştır işlemi için editörde olup grafik ekranda olmayan parseller için görsel oluşturmaması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
 • Dağıtım Excel raporlarında iyileştirmeler sağlanmıştır.
 • Mahalle\İlişkilendir işleminde alan adının grafik ekrandaki alandan otomatik alması sağlanmıştır.
 • Dağıtım\Kadastro Parselini Dağıt işleminde tahsisi "0" olan malikler olması durumundaki dağıtım işleminde ve artık alanlar için iyileştirmeler sağlanmıştır.
 • Grafik Dağıtım ve Otomatik Dağıtım işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Yeni Proje Şablonu bölümünde Netmap'e ait şablonlarında açılması sağlanmıştır.
 • Dağıtım\Kayıt Ayır işleminde ve Yeniden Numaralandır işleminde iyileştirmeler sağlanmıştır.
 • Dağıtım editöründeki sıralama kriterlerinde iyileştirmeler sağlanmıştır.
 • Tapu Sözel Verileri işleminde pafta adı 20 karakterden fazla olduğu zaman aktarım yapılması sağlanmıştır.
 • Başka bir proje sayfasına Kopyala Kaydır ile alınan veriler için Ayır işleminde iyileştirmeler yapılmıştır
 • IK'lı şablonlarda Parsel İlişkilendir işlemindeki İptal durumları için iyileştirmeler yapılmıştır
 • Parsel Köşe Noktası işlemindeki İptal durumları için iyileştirmeler yapılmıştır
 • Yer Kontrol Noktası işlemindeki İptal durumları için iyileştirmeler yapılmıştır
 • Dağıtım editöründe kadastro sayfasında dop hesabı penceresi açılıp çıkan pencerede İptal durumları için iyileştirmeler yapılmıştır
 • Ada Etrafında Adlandır işleminde Tabakalandırma ve Numaraları Koru işlemler için iyileştirmeler yapılmıştır.
 • İmar Dağıtım penceresinde kolon seçimi penceresinde iyileştirmeler yapılmıştır
 • Dağıtım Editöründe silinen varisler ile ilgili iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Malik Nereye Gitti (Grafik) sorgu işleminde iyileştirme yapılmıştır.
 • Dağıtım\Toplu Veri Sil işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Parsel Editörü\Yaz bölümünden alınan alan çıktıları ile ilgili iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Yoldan İhdas işleminde, İlişkilendir yöntemine göre oluşturulan ihdas parseli ada içinde kalan en son parsel numarasını hatırlaması konusunda ve Highlight konusunda iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Tapu Karşılaştır işleminin excel çıktılarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Kadastro parselinin birden fazla maliki olduğu durumda ''Kadastro malik yazdır'' işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Dağıtım\Kadastro Parseline Dağıt işlemi sağ tuş fonksiyonlarından Kalan Tahsisleri seç işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Fen Klasörü raporunda Ada süzgeci işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Belge ve Raporlar/Seçenekler/Alan Çıktı Değerlerini Oluştur fonksiyonunda Pafta Bilgisinin de çıkması sağlanmıştır.
 • OKA değerinin raporlara yansıması ile ilgili iyileştirmeleri yapılmıştır.
 •  Tespit cetveli işleminde girilen sıra no'lar ''tapusu olanları araştır'' işleminde ve tespitlerin silinmesi işlemlerinde iyileştirmeleri yapılmıştır.
 • Grafikten alan düzeltme işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.

 7.0.0 GP5 / 19.07.2017

Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5 ile uyumludur.

 • Netmap otomatik dağıtım işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
 • IK'lı işlemlerin sonucunun otomatik olarak veritabanına yansıması sağlanmıştır.
 • İmar parseli dağıtımı iptal işlemine klavyeden kısayol tanımı eklenmiştir.
 • Adı uzun olan Parsellerin rapor görünümünde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Dengeleme işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Kadastro Kaydı penceresinde iyileştirmeler yapılmıştır.


 7.0.0.1809 GP4 / 20.12.2016

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumludur.

 • Dos dağıtım eski verilerinin yeni formata çevrilerek okunabilmesi sağlanmıştır.
 • Dengeleme işleminde çeşitli iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılmıştır.
 • Tüm Dağıtımı İptal Et işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Dağıtım Sıralı/ Özet Cetveli raporlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 7.0.0.1702 GP3 / 18.03.2016

Netcad7 GP7 ve Netcad 7.6 GP1 ile uyumludur.

 • Alan düzeltmesi yapılan parsellere dağıtım işlemlerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • Kadastro Parseli Dağıtımında iyileştirmeler yapıldı.
 • DOP hesabında iyileştirmeler yapıldı.
 7.0.0.1698 GP2 / 03.03.2016

Netcad7 GP7 ve Netcad 7.6 GP1 ile uyumludur.

 • Kayıt Ayır işleminin süzgeç verilerek yapılması sağlanmıştır.
 • Belge ve Rapor işleminden sonra veritabanı ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi sağlandı.
 7.0.0.1676 GP1/09.02.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumludur.

 • Otomatik dağıtım işleminde isteğe bağlı olarak OKA parsellerinin dağıtımının da otomatik olarak yapılması sağlanmıştır.
 • Editörlerde kullanıcı için yardım metinleri eklenmiştir.
 • Editöre yüklenecek alan veya noktaların isimlerine göre filtreli bir şekilde seçilebilmesi sağlanmıştır.
 • Malik bilgileri ekrana etiket olarak yazdırıldığına tek bir grup olarak seçilmesi sağlandı.
 • Eski DOP oranının duyarlılık değeri artırılmıştır.
 • Dağıtım İptal işleminde isteğe bağlı olarak OKA tahsislerinin de iptal edilebilmesi sağlandı.
 • 'Kadastro Parselini Dağıt' veya 'Otomatik Dağıtım' işlemi için Dağıtımı dengele seçeneği ile hisse toplamlarının dengelenmesi sağlandı.
 7.0.0.1648/13.08.2015

NETCAD 7.0.0.584 GP3 ile uyumlu ilk versiyon yayınlanmıştır.

 6.0.2.1585(GP10)/13.08.2015

NETCAD 7.0.0.584 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • İmar uygulaması DOP hesabında iyileştirmeler yapıldı.
 6.0.2.1585(GP9)Patch2/30.06.2015

NETCAD 7.0.0.522 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • İmar uygulaması DOP hesabında iyileştirmeler yapıldı.
 6.0.2.1585(GP9)Patch1/19.06.2015

NETCAD 7.0.0.522 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Lisans kontrolünde iyileştirmeler yapılmıştır.
 6.0.2.1585(GP9)/04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Kadastro parselleri için oka al seçeneği toplu işlemlerle girilebilir hale getirildi.
 6.0.2.1573(GP8)/09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Dağıtım dosyalarının tarih ve açıklamaları ile versiyonlanabilmesi ve seçilebilmesi sağlandı.
 • İmar dağıtım editöründe OKA bilgilerinin toplu olarak girilebilme yeteneği eklendi.


 6.0.2.1490 (GP7)/04.09.2014

Netcad 6.0.0.3405 (GP17) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Dağıtım Editöründe malik kayıtlarının renklendirilebilmesi sağlanmıştır.
 • Rusça arayüzler düzenlenmiştir.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.2.1490 (GP6)/12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Tapu sözel verileri excel formatından projelere aktarılabilmektedir.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.


 6.0.2.1410 (GP5)/09.05.2014

Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.2.1338 (GP4)/11.02.2014

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.2 (GP3)/15.11.2013
 • NETMAP alan ayarı işlemi eğer NETTOP var ise Değer Sayısını da raporluyor.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.2.1288/13.09.2013
 • Dengeleme işlemlerinde irtifak alanları seçeneği eklendi.
 • Tapu sözel bilgileri oku işlemi iyileştirildi.
 • Netmap ribbonları kullanıcı kullanımına uygun şekilde düzenlendi.
 6.0.0.1168/29.01.2013
 • Netcad 6.0.0.1429 (GP2) GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 5.4.2.943/02.06.2012
 • Netcad 5.2 (1035 R9.2) GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 • Veri okuma işleminde Tapu.mdb dosyası okuma eklendi.
 • Parsel Editörü'nde Dengele ve Tevhid Dengele işlemlerinde, koordine özetli çıktılardaki nokta koordinatları virgülden sonraki basamak sayısı; koordinat duyarlılığına göre ayarlı oldu.
 • Belge ve Raporlara Lihkab için hazırlanan şablonlar eklendi.
 • ada,Parsel ,yapı gibi çizimlerde alan ismi verildikten sonra işlem devam ediyor.
 5.4.1.894/10.08.2011
 • Netcad 5.2 GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 • OTF kapsamında güncellemeler yapılmıştır.
 5.4.1.842/25.01.2011
 • Netcad 5.2 GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 • Parsel editörü hızlandı.
 5.4.0.543/06.01.2009
 • Tapudan alinan xml verilerini projeye aktarma islemini yapar.
 • Tecviz disi alanlar dengeleme yapilabilir.
 • Cins Degisikligi islemine girildiginde Degisiklik Tipi opsiyonlarinin siralamasi degistirildi.
 • Poligon ve Nirengilerde koordinat duyarliligi kullanici tanimli olarak belirlendi.
 • Netveride bulunan açi hassasiyeti kullanici tanimli olarak belirlendi.
 5.4.0.409/ 26.06.2009
 • Netcad 5.1 GIS özellikleri ile tam uyumludur.
 • Hesap menüsü altina Kestirme Hesaplari eklendi.
 • Kullanici tanimli sablon bazli yerel ve ülke sisteminde paftalama özelligi getirildi.
 • Projelerde Çift Objeleri Tara ile sürekli düzenleme yapilip birkaç versiyon halinde kaydedilen dosyalarin taranarak tek bir dosya olusturulmasi saglanabilir. Bu sekilde dosya karisikligi önlenerek üzerinde tüm degisikliklerin yapilmis oldugu son haliyle projeler saklanabilmektedir.
 • Orman 2B Fonksiyonlariyla, Orman alanlari dahilinde orman vasfini kaybeden alanlarin zemin cinsleri, köse koordinatlari ve yüzölçümleri ile belirlenir ve standartlara uygun olarak raporlanabilir.
 • 2B ayirma isleminde niteligi orman olan parsellere ifraz isleminin yapilabilir.
 • Ayir islemindeki serbest fonksiyonuna F3:Seç özelligi getirildi Böylelikle çokludogru objesi olarak çizilen iç alanlar çikarilabiliyor.
 • Netcad 5.1 GIS yetenekleri ile tematik haritalar hazirlanabilir ve lejant olusturabilir.