Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Elektronik Belge Sistemine Geçti

10.04.2019

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde iş süreçlerini hızlandırmak adına Netigma ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi arasında entegrasyon çalışması yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi Portal uygulaması üzerinde çalışan Numarataj Yönetim Sistemi, Altyapı Koordinasyon Sistemi ve Plan Yönetim sisteminin süreçleri içinde üretilen matbu formların ilgili parametrik bilgileri ile doğrudan Elektronik Belge Yönetim sistemine uygulama içinden gönderilmesi sağlandı.  E-BYS’ye aktarılan matbu formların oradan da hazır çıktı hali e-imzalı olarak oluşturabilir hale getirildi. İki sistem arasında oluşturulan bu hızlı geçiş kullanıcı tarafında ciddi memnuniyet oluşturdu.