Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Para Sorgulama Editörü

Para formatındaki dataları sorgualama yeteneği olan spesifik sorgulama editörünü kullanarak, kullanıcılarınız için daha sorgulama yapmasını sağlayabilirsiniz, bu sayfada para sorgu editörü özellikleri açıklanmıştır.

Editör Özellikleri

Ayraç Seçenekleri

Para sayısal değerinin hangi formatta basamaklanacağı buradan belirtilir.

Grup

Grup, tüm veri alanı editörlerinde ortak bir özelliktir. İlgili veri alanlarını formda, sorguda ya da sonuç listesinde başlıklar halinde gruplanması için kullanılır. Daha detaylı bilgi için bkz.

Maksimum Değer

Forma kullanıcının girebileceği maksimum para miktarı buradan belirtilebilinir.

Minimum Değer

Sorguda kullanıcının girebileceği minimum para miktarı girerek sorgulama yapabileceği, buradan belirtilebilinir.

Ondalık Basmak Sayısı

Para sayısal değerinin küsürat basamağını belirler, burası 2 isi virgülden sonra 2 basamak alınır.

Para Birimi

Buraya para birim sembolünü/kısaltmasını giriniz.

Salt Okunur

Bu seçilirse, ilgili veri alanı sadece okunur olarak çalışır, kullanıcı değişiklik bu veri alanında değişiklik yapamaz.

Script Seçenekleri

Kullanıcı tarafındaki özellikler için burası kullanılır. Bu özellik kompleks java script yazma gereğini ortadan kaldırır. Daha detaylı bilgi için bkz.

Validasyon

Sorgu sayfalarina regex kurallarını dahil ederek, kullanıcıya veri alanına uygun formatta giriş yapmasına yönlendirebilir, boş geçilmemesi gereken alanlara uyarı mesajları da dahil edebilirsiniz. Bu özellik tüm sorgulama editörlerinde ortak bir özelliktir. Daha detaylı bilgi için bkz.

 

  • No labels