Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PLANET Sürüm Notları

 8.3.2 / 01.02.2023

NCZ - PlanGML Dönüşüm İyileştirmeleri

 • Osb plan mevzuatına uygun plan şablonları eklendi.
 • Plan sembollerinin arkasına fon atılması seçeneği eklendi.
 • 2014 mpyy 2022 değişikliklerine göre planet odf dosyaları güncellendi.
 • Osb plan şablon tasarımlarının oluşturuldu.
 • Mpyy 2022 değişikliklerine göre lejant klasörlerinin (.xml) eklendi.
 • Plangml üretirken bazı yapılaşma - yerleşme sembollerini gml olarak aktarılabilmesi sağlandı.
 • 2014 mpyy şablonlarında yer alan sayısallaştırma kalemlerinde alan taraması olmayan katmanların katı tarama özelliği pasif gelmesi sağlandı.
 • Akıllı semboller aracılığı ile üretilen yerleşim ve yapılaşma sembollerinin gml aktarımlarındaki sorunlar giderildi.
 • yençok=..... Kat kullanımı eklendi.


 8.3.0 / 08.02.2022

NCZ - PlanGML Dönüşüm İyileştirmeleri

 • PlanGML verilerinin import edilmesi adımında iyileştirmeler sağlandı,
 • Mülge şemalar için Hmaks Kat ve Metre tanımları geliştirildi,
 • Mülga şablonlar için import edilen PlanGML verileri tanımsız kaldığı durumda kendi stili ile çizdirilmesi sağlandı,
 • Katman eşleştirme arayüzü görsel iyileştirmeleri sağlandı,
 • PlanGML formatına dönüştürülen veriler için akıllı sembol kontrolleri sağlandı,


 8.2.0 / 10.05.2021

NCZ - PlanGML Dönüşüm İyileştirmeleri

 • CAD objelerden PlanGML dönüşümü sağlanırken obje ayıklama performansı iyileştirildi,
 • Katman eşleştirme arayüzü ile NCZ Plan katmanları ve GML karşılıkları seçilebilir yapıya kavuşturuldu,
 • Katman eşleştirme arayüzünde kullanıcı tanımlı açıklama girilebilmesi sağlandı,
 • ADAKENARI katmanı için objeden tanımlı hat tipleri üzerinden cephe hatları otomatik olarak tespit edilebilir hale getirildi,
 • Akıllı sembol olan Yol Genişlik Sembollerinden otomatik olarak yol orta hat üretilmesi sağlandı,
 • PlanGML tarafından beklenen geometri ve NCZ'de tespit edilen geometriler son kullanıcıya sunulabilir hale getirildi,
 • PlanGML formatında veri üretilirken öznitelik bilgisinin girilebileceği alanlar geliştirildi(Ör: Enerji nakil kW bilgisi, okul/hastane kamu-özel gibi milkiyet ip bilgileri vb.)
 • İşlem sonunda GML'e aktarılan/aktarılamayan katmanlar, obje sayıları, geometri tipleri raporlanabilir hale geitirildi,

Mülga Şema Desteği

 • Mülga Uygulama İmar Planı / Mülga Nazım İmar Planı / Mülga Çevre Düzeni Planı PlanGML veri şemaları desteklenir yapıya kavuşturuldu,
 • 2014 yılı öncesinde kesinleşen planlara ait Mülga şemalar için PlanGML formatında veri üretim imkanı sağlandı,
 • 2014 yılı sonrasında kesinleşen plan verileri için güncellenen PlanGML şemalarına ait eşleşme anahtarı revize edildi,

Plan Çizim Performansı

 • Netcad GIS 8.5.0 yetenekleri ile plan çizimi hızlandırıldı,
 • Yol Çiz Aksis Performans düzeltilmesi(Her Çizimde Çizim Regen Edilmesinin Önlenmesi)
 • Yol Çiz Paralel Komutunda iyileştirmeler yapıldı,
 • Akıllı sembollerin cachelenerek daha performanslı çizilebilmesi,
 • Dönüşüm işlemleri iyileştirmeleri sağlandı,


 8.1.0 / 14.11.2020

Plan Çizim Performans İyileştirilmesi-Akıllı Semboller İçin Önbellek Kullanımı

 • Planet akıllı sembollerinin çizim performansı iyileştirilmiştir.
 • Plan verisi ilk açılırken akıllı semboller bilgisayar ara belleğine alınarak sonraki açılışlarda daha hızlı çizim üretilebilmesi sağlanmıştır.
 • Bu sayede yüksek sayılı plan verilerinin daha yüksek performanslar ile çizdirilebilmesi sağlanmaktadır.

GeoTIFF Kayıt Desteği,

Netcad 8.0.1 yeteneği ile çalışılan NCZ verilerinin GeoTIFF formatında kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

Hesap modülü yetenekleri ile paftalama yapılırken GeoTIFF Kaydet seçeneği kullanıcıya sunulmuş ve otomatik paftalama komutu ile otomatik olarak pafta bazında GeoTIFF’lerin üretilebilmesi sağlanmıştır.

PlanGML Desteği,

 • Planet verilerinin PlanGML Veri Şeması’na uyumlu olarak Netcad’den dışa aktarımı,
 • PlanGML Veri Şeması kapsamında üretilmiş olan uyumlu olarak Netcad’den dışa aktarımı
 • CAD veri kontrolleri ile
  • Temel veri topoloji doğrulaması,
  • CBS veri doğruluk kontrolleri,
  • PlanGML veri şeması uygunluk kontrolleri ve kullanıcı yönlendirmeleri

Yol Çiz Aksis Performans düzeltilmesi

 • Yol çiz aksis komutu ile çalışılırken yol aksına ait her kırılımda(her tıklamada) tüm NCZ’nin yeniden çizilmesinin önüne geçildi,
 • Sadece tıklanan son iki nokta arasında üretilen yol aksının yeniden çizdirilmesi sağlandı,

Yol Çiz Paralel Komutunun yeniden kazandırılması,

 • Yol orta hattının gösterilerek yol aksının her iki tarafında yol bileşenlerinin otomatik oalrak üretilmesi tekrar hayata geçirildi,

Dönüşüm işlemleri iyileştirmeleri

 • Plan sembollerinin akıllı sembollere dönüşümü işlemlerinde daha fazla sayıda dönüşüm işleminin uygulanabilmesi sağlanmıştır.
 • Eski&Yeni plan dönüşümleri için performans iyileştirilmesi sağlanmıştır,
 • Plan kademesi dönüşüm işlemi için performans iyileştirilmesi sağlanmıştır

Plan Sayısallaştırma Kütüphanesi Güncellemeleri

 • Seçilen plan kademesine bağımlı olarak açılan plan sayısallaştırma kalemleri için tanım, geometri tipi düzenlemeleri sağlanmıştır
 8.0.0 / 12.04.2019

Netcad 7.7 ve Netcad 8 versiyonları ile uyumlu çalışmaktadır.

Yol Çizim Araçları Geliştirilmiştir.

 • Tüm plan kademelerinde yol çizimi, yol genişlik sembolleri ve kavşak işlemlerinin desteği gelmiştir.
 • Yol çiz komutunda geliştirmeleri yapılmıştır.
 • Bisiklet yolu çizim aracı geliştirilmiştir.
 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun plan dönüşüm ara yüzü geliştirilmiştir.
 • Plan kademeleri arasında dönüşüm aracı geliştirilmiştir.


Plan Hesapları Geliştirilmiştir.

 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde yer alan tüm hesap opsiyonlarının kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • ‘‘5000 Nüfus Hesabı’’ eklenmiştir.
 • ‘‘Yürüme Mesafesi Kontrolü’’ eklenmiştir.


Plan Gösterim Sembolleri Geliştirilmiştir.

 • Semboller kısmına ‘‘Kişi Başı İnşaat Alanı’’ eklenmiştir.
 • Otomatik Plan notu oluşturan komutun alt kategorisine “Plan Notu Düzenle” işlemi ile revizyon desteği sağlanmıştır.
 • ‘‘Fonksiyon Adlarını Üret’’ yeteneği eklenmiştir.
 • Toplu sembol değiştirebilme yeteneği eklenmiştir.


Plan Gösterim Hattipleri Geliştirilmiştir.

 • Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği uyarınca plan hat tiplerine büyültme katsayısı verilebilmesi sağlanmıştır.


Yeni Plan Tanımları Eklenmiştir.

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın MPYY kapsamında aşağıdaki tarihlerde resmi gazetede yayınladığı yeni tanımlar; Sayısallaştırma Menüsü, Tarama Kütüphanesi, Plan Şablonları Hattipleri ve Sembollere detay kataloğunda belirtilen tanımlara uygun plan kademelerine eklenmiştir. 


 7.0.1 / 30.09.2018

Netcad 7.7.0.1153 ile uyumlu çalışmaktadır.

  • Yönetmeliğe uygun taramaların saydamlık ile ilgili geliştirmeleri yapılmıştır.
  • Çizim/Yol Çiz(Aksis) işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
  • Ada Kaldırım Köşesi / Yol Yuvarlat işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.
  • Planlara ait sembollerin çıktıya göre düzenlenmesi işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır. 7.0.0 (GP5) / 19.07.2017


 Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Yol Yuvarlat işleminde geliştirmeler yapılmıştır.
 • Çizim/Yol Çiz(Aksis) İşleminde geliştirmeler yapılmıştır.
 • Plan şablonu yükleme çizme işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.


 7.0.0 (GP4) 20.12.2016

 Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
 7.0.0.227 (GP3) /03.03.2016

 Netcad7 GP7 ve Netcad 7.6 GP1 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Yerleşim şablonlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • Online harita yüklü olan planlarda Plan Dönüştür işleminde iyileştirmeler yapıldı.
 • Plan proje parametrelerinde iyileştirmeler yapıldı.
 7.0.0.227 (GP2) /09.02.2016

 Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Planet akıllı sembollerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Yol Genişliğine Göre ayarla işleminde sembol büyüklüğünün iki katına kadar yol genişliğinin düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
 • MPYY mevzuatına göre hat tipleri ve alan taramalarında güncellemeler yapılmıştır.
 • UIP ve NIP 2014 sayısallaştırma kalemlerinde mevzuata göre güncellemeler yapılmıştır.
 7.0.0.213 (GP1) Patch1 /29.05.2015

  NETCAD 7.0.0.377 (GP2) ile tam uyumludur

 • 2014 Planlama Mevzuatı’na uygun Yapılaşma ve Yerleşim Sembolleri düzenlendi.


 7.0.0.213 (GP1) /04.05.2015

  NETCAD 7.0.0.377 (GP2) ile tam uyumludur

 • 3D simülasyon işleminde iyileştirmeler yapılmıştır


 7.0.0.213 /09.02.2015

  NETCAD 7.0.0.220 ile tam uyumludur

 • Tüm ölçeklerdeki planların 14.06.2014 tarih ve 29030 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak oluşturulabilmesi sağlandı.
 • Yol orta hatlarının planlar üzerinden otomatik olarak oluşturulabilme yeteneği eklendi.
 • Akıllı sembollerle ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 6.0.0.189 (GP3) /04.09.2014

  NETCAD 6.0.0.3405(GP17) ile tam uyumludur

 • Hesap raporlarında geliştirmeler yapılmıştır.
 • Rusça arayüzler düzenlenmiştir
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0.184 (GP2) /12.08.2014

  NETCAD 6.0.0.3280(GP16) ile tam uyumludur

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0 GP1 /09.05.2014

  NETCAD 6.0.0.2924(GP15) ile tam uyumludur

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 6.0.0 /20.02.2014

  NETCAD 6.0.0.2612(GP14) uyumlu ilk sürüm yayınlanmıştır. 

 2.6.0.115 /17.12.2012

Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.

 2.5.0.43 / 25.06.2011

Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.

 2.5.0.14 / 25.06.2010
 • Planet/Daire İçi Temizle geliştirldi
 • Planet/Haritalar geliştirldi.
 • Planet/ Yerleşim Sembollerinin kullanıcı tanımlı olması sağlandı.
 • Planet/Yardımcı İşlemler/ Stp pafta editörü Hesap/Stp pafta editörü ile aynı özellikte olması sağlandı.