Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sürüm Notları

 V.1
  • İhale Takibi
  • Devam eden, planlanan ve biten işlerin takibi
  • Park alanları envanter bilgisi
  • Park İç Alanları envanter bilgisi
  • Kent mobilyası envanter bilgisi