Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETCAD GISARA Sürüm Notları

 3.0.9

Netcad GIS 8.5.6 Sürümü ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Dosya ekleme katmanından veri ekleme kriterinin iyileştirilmiştir. Bu kapsamda:
  • Dosyalar bulunamadı uyarısı kaldırılmış ve uyarının mesajlar bölümünde görünmesi sağlanmıştır
 3.0.3

Netcad GIS 8.5.2 Sürümü ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Farklı formatlarda export geliştirmeleri yapıldı. (shp, csv, mdb)
 • Dosye ekle ve veritabanı çiz işlemlerinde çizim ekranında karşılaşılan hatalar çözüldü.
 • shp. formatında export alındığında tablo kolonlarında yaşanan sorunlar çözüldü.
 1.0.5.97 (GP15)/20.12.2016

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Gisara VT'den Sorgu işleminde çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Gisara arama bileşeninde iyileştirmeler yapılmıştır.
 1.0.5.80 (GP13)/09.02.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Proje projeksiyonu değiştirildiğinde Gisara'nın güncel projeksiyonu kullanması sağlandı.
 1.0.5.76 (GP11)/07.12.2015

NETCAD 7.0.0.584 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Mekansal sorguda kayıtların gridde gösterilmesi sağlandı.
 • Ara işlemlerinde sonuç dosyanın alt klasorlerinin de listelenmesi sağlandı.
 • Arama bileşeninde birden çok üst katman ilişkisi kurulabilmesi sağlanmıştır.
 • Veri depoları bileşenlerinin tümünde arama yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Dosya Katmanı tanımlarına eklenen özelliklerle, dosyaların farklı bilgilerinin de (mesela dosya tipi, klasör adı vb..) sonuçlara yazılabilmesi sağlandı.
 1.0.5.59 (GP10)/04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
 1.0.5.53 (GP9)/09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Sorgu sonuç değerlerinin gösterimin de performans artışı sağlandı.
 • Sorgulama altyapısında geliştirmeler yapıldı.
 1.0.5.42 (GP8)/04.09.2014

Netcad 6.0.0.3405(GP17) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.5.35 (GP7)/12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.5.33 (GP6)/01.07.2014

 Netcad 6.0.0.2924 (GP15) patch 3 ile tam uyumludur.

 • Dosya listesinde konumsal filtreleme eklendi.
 • Netigma entegrasyonu sağlandı.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.5.27 (GP5)/09.05.2014

Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.5.24 (GP4)/11.02.2014

Netcad 6.0.0.2612 (GP14) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.5 (GP3)/15.11.2013

Netcad 6.0.0.2237 (GP12) ile tam uyumludur.

 • Aktif bağlantısı olmayan projeler için aranabilir öğeler özelliği eklendi.
 • Çizim işlemlerinde alanların taralı olma özelliğinin kapalı olması sağlandı.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.5 (GP2)/01.11.2013

Netcad 6.0.0.2208 (GP11) ile tam uyumludur.

 • Düzenleme pencerelerinde görsel iyileştirmeler yapıldı.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.5/13.09.2013

Netcad 6.0.0.2117 (GP9) ile tam uyumludur.

 • VTÇiz, Pafta ekle gibi işlemlerde Netcad bildirim paneli içeriğinde uzun süreli işlemler için mesaj yazılması eklendi.
 • VTÇiz ile ekrana çizilen objelerin GIS Anahtarları objeye eklendi.
 • Çizim özelliklerine ek özellikler eklendi.
 • İleri konumsal sorgu için kriterler eklendi.
 • Alt klasör kullanımı eklendi.
 1.0.4/07.06.2013

Netcad 6.0.0.1900 (GP6) ile tam uyumludur.

 • VTÇiz fonksiyonun seçilen tüm katmanları bir escape tuşu ile durdurulabilmesi eklendi.
 • Editörlerde mekansal filtre seçimi ile ilgili düzenlemeler yapılmış , daha genel ifadelerle çalışan editör yapısı eklendi.
 • Eski objeler silinsin seçeneği ile yeni çizim yapılmadan önce eski objelerin silinmesi eklendi.
 • Genel Ayarlarda aktif proje kullanılsın seçeneğinden aktif proje kullanılmasına geçildiği zaman bağlantı alınması eklendi.
 • Genel ayarlar bölümüne Aktif Projedeki Bağlantı Kullanılsın ve Bağlantı Dosyası Yolunun verilebilmesi eklendi.
 • Aktif proje bağlantısı olmadan GisAra'nın kullanılabilmesi eklendi.
 • NCGisAra panelindeki dock panelin başlığı GisAra olması sağlanmıştır.
 • Veri depoları Dosyalar bölümüne Tümünü Seç-Kaldır komutu eklendi.
 • Ada/Parsel arama panelindeki Obje Yap fonksiyonu xml'den tanımlı hale getirilmiştir.
 • Çizim özelliklerinde çizgi kalınlığı ve font büyüklüğü için ondalıklı değer girilebilmesi eklendi.
 • Dock Manager'da GisAra modülüne ait ikon eklendi.
 • VTÇiz ile objelerin ekrana çizilmesi hızlandırılmıştır.
 • Seçilen tüm objelerin extendine göre o koordinatlara gidilmesi eklendi.
 • VTÇiz bölümündeki kategorilerin farklı katmanlarda oluşabilmesi sağlanmıştır.