Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETCAD VGA Sürüm Notları

 3.0.9

Netcad GIS 8.5.6 sürümü ile uyumlu çalışmaktadır.

 • VGA 3.0.8 de alınan hata giderilmiştir. Bu kapsamda:
  • XML'de kolona (Field) tanımlı KodTable look-up değerinin "Ekle" ve "Bilgileri Güncelle" işlemindeki hata çözülmüştür
 3.0.8

Netcad GIS 8.5.6 sürümü ile uyumlu çalışmaktadır.

 • VGA 3.0.7 de alınan hatalar giderilmiştir. Bu kapsamda:
  • Bilgi Al butonunda seçeneklerin gelmemesi düzeltildi.
  • Base mimarine bağlantısı ile ilgili oluşan hata talepleri çözülmüştür.


 3.0.3

Netcad GIS 8.5.2 sürümü ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Toplu Öznitelik Güncelleme aracı hataları giderildi.
 • VGA log kayıtları düzenlendi.
 • Bağımsız bölüm ekle/sil işlemlerinde pasife alma adımı yeniden düzenlendi.
 • TKGM İndir işlemi kaldırıldı.
 • Veri girişi aşamasında karşılaşılan hatalar çözüldü.
 • Veri güncelleme işlemlerinde uyarı ekranları yeniden düzenlendi.


 VGA 2.0.0.0 8.03.2019

Netcad 7.7 ve Netcad 8 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • FileFolder işlemi VGA Genel ile de çalışabilmesi sağlandı,
 • VGA Command  Numarataj-Yol Mesafe Kontrolü elenmesi sağlandı,
 • Bilgilendirme Penceresinde Servis Ek Bilgilerin kullanıcıya gösterilmesi sağlandı,
 • MaskRegex tanımları için Açıklama/Tooltip tanımının yapılması sağlandı,
 • Yol orta hatlardan Yol geometrisinin oluşturulması sağlandı,
 • Kapıların Netcad Standartlarındaki ID bilgilerinin güncellenmesi sağlandı,
 • String tipindeki kolonlar için bir parametre ile kendi değerlerinin lookup olarak getirebilmesi sağlandı,
 • VGA Command 1013 Numarataj-Yol Mesafe Kontrolü Eklenmesi sağlandı,


 1.0.3.117 (GP11)/20.12.2016

Netcad7 GP9 ve Netcad 7.6 GP3 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Vga klasörlerindeki xml menülerinin ağaç yapısında açılabilmesi  sağlamıştır.
 • Bilgi kartlarındaki alanların birbirlerine göre doğrulanması yeteneği eklenmiştir.
 • Numarataj Artış Yönünü Kontrol Et editöründe çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır
 • Düzenlemeye başla-bitir işleminin arayüzde seçili gelmesi kullanıcı parametresine bağlanmıştır.
 • VGA editörünün altındaki editör seçme bölümünün gösteriminin opsiyonel olması sağlanmıştır.
 • XML arama penceresinde çeşitli geliştirmeler yapılmıştır.


 1.0.3.88 (GP10)/09.02.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalışmaktadır.

 1.0.3.85 (GP9)/07.12.2015

NETCAD 7.0.0.584 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Overlay işlemi için 'within' operatörü desteği eklendi.    
 • Numarataj geometrisi güncellendiğinde MAKS'a gönderilebilmesi sağlandı.
 1.0.3.77 (GP8)/04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır.
 1.0.3.72 (GP7)/09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Bilgi Kartı ağaç yapısı düzenlendi.
 • Menüden obje geometrisi değiştirme işlemi eklendi.
 1.0.3.60 (GP6)/12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ve Netcad 6.0.0.3405 (GP17) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.3.53 (GP5)/09.05.2014

Netcad 6.0.0.2924 (GP15) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.3.48 (GP4)/11.02.2014

Netcad 6.0.0.2612 (GP14) ile tam uyumludur.

 • Arama işlemleri geliştirilmiştir.
 • Seçilen nesnelerin toplam, ortalama, maksimum, minimum alan/uzunluk bilgisini veren Spatial Filtre ve Obje İstatistikleri Operatörleri eklenmiştir.
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.3 (GP3)/15.11.2013

Netcad 6.0.0.2237 (GP12) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.3 (GP2)/01.11.2013

Netcad 6.0.0.2208 (GP11) ile tam uyumludur.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.3/13.09.2013

Netcad 6.0.0.2117 (GP9) ile tam uyumludur.

 • Bilgi kartının ana türde çok sayıda kayıt ile yönetilebilmesi eklendi.
 • Look up kolonlarda seçim yaparken look up yapılan tabloya yeni bir kayıt eklenip bu değerin seçilebilmesi düzenlendi .
 • Bir yapının içindeki bağımsız birimin bağlı bulunduğu kapıdan aynı yapıdaki başka bir kapı numarasına bağlanması eklendi.
 1.0.2/07.06.2013

Netcad 6.0.0.1900 (GP6) ile tam uyumludur.

 • VGA Temel fonksiyonları (ekle, düzenle, sil) geliştirilmiştir.
 • VGA Genel ayarlar bölümü revize edilmiştir.
 • Kolon kopyalama özelliği ile toplu veri güncellenmesi sağlanmıştır.
 • Kullanılan editörün tablo adı yerine alias kullanımı sağlanmıştır.
 • Bağımsız Bölüm eklerken İç Kapı No'larda B (BodrumKat) ve Z (ZeminKat) haricinde başka harf kullanılmaması kısıtı sağlanmıştır.
 • Veritabanında kayıtlı obje "Obje Özelliklerini Sor" yapılarak MAKS'a gönderilebilmektedir.
 • Poligon tipinde bir editörle işlem yapılırken(parsel, yapı) objenin geometrilerini oluşturan noktalarının birbirinin aynısı olmaması için kural tanımlanmıştır.
 • Kolonlara özgü kısıtlamalar ve kontroller (TCKimlik gibi bir kolona 11 karakter sınırında sadece rakam girilmesini kontrol eden araçlar) sağlanmıştır.
 • Netcad ekranının en ve boy değerlerinin de dikkate alındığı ve o alana göre cursor seçiminin dinamikleştiği bir çözüm geliştirilmiştir.
 • 2 noktadan oluşan tek bir çizgi objesinin linestring olarak sistem girilmesi sağlanmıştır.
 • Aktif bağlantının kullanılması sağlanmıştır.
 • VGA Bilgi Kartında olmayan kolonların veritabanında güncellenmemesi sağlanmıştır.