Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kazı Planı Uygulamaları

Tanım

EXCANET modülü farklı tipteki kazı planı projelerinin çözüm aşamalarını içerir. Bu modül Bina, site, otopark, okul, site projeleri gibi farklı kazı taban alanları için tasarımlar yapılması, yüzeyler üzerinden çeşitli detaylarda kesitler alınması ve tasarımı yapılan projeler üzerinde farklı yöntemler ile hacim hesapları yapılması konularını içerir.

Hedef Grup

Bu uygulama, inşaat, harita, orman, maden mühendislik bilimleri, hacim projesi yapan kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

 • Projelere altlık olacak sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek,
 • Kazı/Dolguya esas olacak yüzeyler kotlarıyla beraber üretilebilecek,
 • Kazı ve dolgu şevleri tüm detaylarıyla tasarlayabilecek,
 • Birden fazla kazı yüzeyine ait şevin iç içe geçmesi durumunda istenen formda yüzey tasarımı gerçekleştirebilecek,
 • Oluşturulan yüzeyler üç boyutlu ortamda görüntüleyebilecek,
 • Birden fazla yüzey üzerinden tek bir seferde enkesit alabilecek,
 • İstenen sınırlar içinde birden fazla yüzey üzerinden hacim hesapları gerçekleştirebilecek,
 • Oluşturulan yüzeyler, hacimler ve enkesitler üç boyutlu ortamda gözlenebilecek,
 • Proje aşamalarında verisini online haritalar ile görüntüleyebilecek,
 • Proje çıktılarını istenilen şablon yapıda alabilecek,
 • Ürettiği projeleri Google Earth’ e aktarabilecektir.

 Proje oluşturma sürecini yansıtan örnek videolara aşağıdaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz.

Teknik Videolar

 EXCANET ile 'Bina Kazı Tasarımı İşlem Adımları'
 EXCANET ile 'Bina' projelendirme
 EXCANET ile 'Site' projelendirme
 EXCANET ile 'Yapı, Tören Alanı ve Otopark' projelendirme
 EXCANET ile 'Kompleks Tasarımlı Yapılar'ın projelendirilmesi
 EXCANET ile 'Katı Atık Tesisi' projelendirme
 EXCANET ile Tünel Portal Projelendirme
 EXCANET ile Baraj, Gölet Gövde ve Rezervuar Hacim Hesapları
 EXCANET ile Regülatör Kazı Dolgu Projelendirme
 EXCANET ile Viyadük Temel Projelendirme
 EXCANET ile Arıtma Tesisi Kazı Dolgu Hacim Hesapları