Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Temel Proje Uygulamaları

Tanım

Anamodül & Netsurf Uygulamaları proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemleri, yüzey analizlerinin iki ve üç boyutlu olarak oluşturulması, gerçekleştirilmesi süreçlerini içerir.

Hedef Grup

Bu uygulama, proje üretimine yönelik tüm sektörlerin temel ihtiyacı niteliğindedir. Dijital ortamda proje üreten iki ve üç boyutlu analizlerin yapımını gerektiren, proje üretimi konusunda çalışan tüm meslek grupları, harita, inşaat, orman, ziraat, maden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticiler, aynı zamanda akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

 • Temel harita, projeksiyon ve veri yapıları konusunda bilgi sahibi olabilecek,
 • Projelere ilişkin genel ayarlamaları ve projeksiyon tanımlanmalarını yapabilecek,
 • Raster dönüştürme ve coğrafi referanslama işlemlerini yapabilecek,
 • Netcad’in veri üretimine yönelik gelişmiş fonksiyonları sayesinde, farklı özelliklerde veri üretimi ve düzenleme işlemlerini yapabilecek,
 • Projelere ilişkin iş akış modelleri oluşturabilecek ve kullanabilecek,
 • Proje süreçlerinde Google, Yahoo vb. kaynaklardan Geocoding, GeoRSS aramaları yapabilecek; burada bulunan kaynak verileri projeleri için kullanabilecek,
 • Sayısal Arazi Modeli oluşturabilecek,
 • Eğim, bakı, yükseklik analizleri oluşturabilecek; rölyef haritalarını hazırlayabilecek,
 • İstenilen aralıkta eşyükselti ve eş dağılım eğrileri geçirebilecek ve düzenleyebilecek,
 • Kesit, profil alımları, kübaj hesaplamaları, plankote nokta üretimi, şev taramaları yapabilecek,
 • Online haritaları projeler için altlık olarak kullanabilecek,
 • Oluşturulan projeleri otomatik olarak paftalayabilecek; çıktılarını alabilecek, 
 •  Projelerini Google Earth’ e aktarabilecek, Google Earth’ den de projelerine veri alabilecektir. 

Konular