Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üç Boyutlu Modelleme Uygulamaları

Tanım

Üç Boyutlu(3D) Modelleme ve Google Earth Projelendirme kent ve arazi modellerini, imar ve yerleşim planlarını, peyzaj, mimari ve yol projelerinin üç boyutlu olarak görebilme, yapılan üç boyutlu objeler üzerinde uydu verileri, haritalar ve dokular yardımı ile yüzey kaplama, video-resim çekebilme, sunumları gerçekleştirme, her türlü üç boyutlu çalışmanın yapılma süreçlerini içerir.

Hedef Grup

Bu uygulama, üç boyutlu modellemeye ilişkin proje üreten tüm sektörlere yöneliktir. Belediyeler, İl Özel İdareleri, Kamu Kurumları, Üniversiteler, Mühendislik Firmaları, Planlama Firmaları, Tarım ve Ormancılık Firmaları, Jeoloji Firmaları ve Mimarlık Firmalarına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

 • Netcad’ in tüm versiyonları ile hazırlanmış verilerin sadece özelliklerini düzenleyerek üç boyutlu sunumunu yapabilecek,

 • Netcad ekranından 3D+ modül ekranına, tabaka bazlı veri aktarımlarını birçok yöntemle gerçekleştirilebilecek,

 • Üç boyutlu arazi modeli üzerine raster haritaların kaplanmasını sağlayabilecek,

 • Arazi modeline aktarım işlemi gerçekleşmeden istenilen yükseklikte hacim verebilecek,

 • Projeyi 3D+ ekranında istenilen sayıda pencerede farklı açı ve yön ile inceleyebilecek,

 • 3D+ ekranında projeye tabaka bazlı müdahale edebilecek,

 • Kullanıcı tarafından da geliştirilebilen tarama kütüphanelerini kullanarak model üzerinde görselleştirme yapabilecek,

 • 3D+ ekranında proje üzerinde uzunluk, alan, açı sorgulamaları yapabilecek,

 • Projeyi, kullanıcı tanımlı da müdahale edilebilen karelaj sistem içerisinde gösterebilecek,

 • Proje yüzeylerine şeffaflık özelliğini uygulayabilecek,

 • Gölgelendirme, sis, kamera, gökyüzü ve ışık efektlerini projeye ekleyebilecek,

 • Farklı güzergahlarda araç ve uçak simülasyonları hazırlayabilecek,

 • Film (AVI) çekimi ve oynatımı yapabilecek,

 • Oluşturulan verilerin ekran görüntülerini farklı resim formatlarında kaydedilebilecektir.