Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çukurova Üniversitesi, Üniversite-Sanayi İş Birliği Kapsamında ARGE Projelerinde Netcad Teknolojilerini Kullanıyor

21 Haziran 2017

Türkiye ölçeğinde 84 üniversitenin 474 bölümünde mühendislik çözümleri ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojisi olarak kullanılan Netcad, birçok üniversitede olduğu gibi Çukurova Üniversitesi’nde de üniversite sanayi ve ARGE iş birliği kapsamında kullanılıyor. Öyle ki Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, dünyanın en önemli maden rezervlerinin projelendirilmesinde %100 Türk mühendisliğinin ürünü olan NETPRO/Mine yazılımını kullanıyor.

Çukurova Üniversitesi’nden Prof.Dr.Suphi Ural, bu işbirliğinden duydukları memnuniyetinin altını özellikle çiziyor ve ekliyor, ‘Çukurova Üniversitesi ile Netcad arasında 2016 yılında imzalanan teknik ve bilimsel iş birliği protokolü kapsamında, ülkemizde geliştirilen ilk madencilik programı olan Netcad NETPRO/Mine yazılımları lisans ve lisansüstü eğitim programlarımızda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda Netcad, Maden Mühendisliği Bölümü’ne hem teknik hem de eğitim desteği vermektedir. Bu eğitimden bölümümüzde eğitim görmekte olan Mali, Cezayir, İran, Moğolistan, Çin, Fildişi Sahili, Suriye, Somali ve Afganistan uyruklu öğrencilerimiz de yararlanmaktadırlar.

NETPRO/Mine yazılımları üniversite sanayi iş birliği kapsamında da Elektrik Üretim A.Ş. İle birlikte yürüttüğümüz projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizin en büyük kömür sahası olan Afşin-Elbistan Havzasındaki madencilik projelerinde yine kendi insanımız tarafından geliştirilen NETPRO/Mine yazılımlarını kullanmak bizim için bir kıvanç vesilesi olmuştur.

Amacımız Bilimsel ve Teknik alanda yürüttüğümüz bu verimli iş birliğimizi uluslararası alana da taşımaktır. Maden Mühendisliği Bölümünün en önemli paydaşlarından birisi olan Netcad’e bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz’