Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EXCANET Sürüm Notları

 4.1.0 | 01.02.2022
 • Çeşitli Performans iyileştirmeleri ve versiyon hata taleplerinin çözümlenmesi sağlanmıştır.
 4.0 | 04.10.2022

Netcad 8.5.3 ile uyumlu çalışmaktadır. 

 • Uygula işlemi sonucunda oluşan sonuç yüzeyleri birleştiren ve ayrı katmanda kaydeden araç eklenmiştir.
 • Kazı- Dolgu Dengeleme işlemi getirilerek, projenin farklı kazı tipi ve kazı taban kotlarında hacim değerlerinin karşılaştırılmasını sağlayacak araç eklenmiştir.
 • Kazı- Dolgu Planı sonrasında etrafı tretuar kotu vb. düzenlenerek Geri Dolgu yüzeyinin oluşturulması ve hacminin hesaplanmasını sağlayacak araç eklenmiştir.
 • Belirlenen kotlar arasında, belirli aralıkla hacim ve alan hesabının raporlanmasını sağlayan araç eklenmiştir. (DSİ)
 • Anamodül versiyon uyumluluğu kapsamında ortaya çıkan bug talepleri giderilmiştir.
 • Çeşitli işlemlerde performans iyileştirmeleri sağlanmıştır.
 3.0 | 20.03.2020

Netcad 8 ile uyumlu çalışmaktadır. 

 • Proje değişikleri sonucunda projeyi otomatik olarak revize eden "Projeyi Yenile" işlemi eklenmiştir.
  • Çözümü yapılmış bir projenin kazı kotu, şev tanımları, kazı alan geometrisi gibi herhangi bir değişiklik ile bütün kazı planının otomatik olarak yenilenmesini sağlayan yeni “Projeyi Yenile” işlemi eklenmiştir.
 • Proje değişikliği sonrasında, kübaj tablolarının ve enkesit çizimlerinin otomatik olarak dinamik yapıda güncellenmesi sağlanmıştır.
 • Excanet ayarlarına, “Projeyi Yenile” işleminin çalışma şeklini belirleyen “Proje Yenileme Seçenekleri” özellikleri getirilmiştir. Uygula, enkesit çiz, hacim hesapla, tümü olmak üzere 4 farklı seçenek sunulmuştur.
 • Kot editörü işlemine kazı taban kotlarının tanımlanması için yeni seçenekler eklenmiştir.
 • Kazı alanlarını kontrol eden yeni "Tanım Editörü" işlemi eklenmiştir.
  • Projede yapılan tanımların listelendiği ve kazı tanım adı, şev tanımları, tanımı verilmemiş objelerin kontrolü, yeni şev tanımları gibi birçok özelliğin yer aldığı, ekran ile etkileşimli çalışan "Tanım Editörü" işlemi eklenmiştir.
 • Projede kazı yapılması gereken ancak şev tanımı yapılmamış kazı alanlarının otomatik listelenmesi sağlanmıştır.
 • Enkesit çizimlerinde vektör veya raster alan taramalarının otomatik olarak eklenmesi sağlanmıştır.
 • Hacim hesabı arayüzü kullanıcı dostu olacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Enkesit çizimlerinde güzergah başlangıç kilometre değeri tanımlanması sağlanmıştır. Hakediş dışı alanlarda kullanılması sağlanmıştır. 
 • Excanet ayarlarına, enkesit tabakasını yenile, Enkesit alan taramaları, veri kontrolü özellikleri getirilmiştir.
 • Excanet tanımı olmayan yüzeylerde de hakediş dışı alanlar ve hacim hesabı yapılması sağlanmıştır.
 • Highlight gösterimlerin tamamı yenilenmiş ve seçim gerektiren tüm işlemlerde önemli performans iyileştirmeleri gerçekleştirilmiştir.
 • Hacim hesabı ve uygula işlemleri sonrası otomatik olarak 3D ve 2D ekranları 2 pencere olarak açılmaktadır.
 • Kazı taban alanlarının bir yönüne verilen tanımların diğer tanımlara da otomatik olarak işlenmesi sağlanmıştır.
 • Çeşitli işlemlerin ara yüzlerinde yapılan tanımların hatırlanması sağlanmıştır.
 • Çeşitli arayüz değişiklikleri yapılmıştır.
 • Çeşitli performans iyileştirmeleri yapılmıştır.
 • Çeşitli hatalar giderilmiştir.
 2.0.0 GP1 / 30.09.2018

Netcad7.7 GP1 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Hacim hesap işlemlerinde ara alım hesaplama yetenekleri eklendi.
 • Hacim hesaplarının *.KUBX uzantılı formatta saklanarak, enkesit çizimlerinde kullanılabilmesi sağlandı.
 • Şev taramalarının kullanıcı tanımlı koda bağlı çalışması ile sağlandı.
 • Enkesit şablonları ile enkesit bilgilerinin enkesit çizimine aktarılması konusunda  geliştirmeler yapıldı.
 • Kazı taban alanlarına ait tanım adlarının grafik ekranda üretilmesi sağlandı.
 • Hacim hesap raporlarının tanım adlarına göre gruplandırılması sağlandı.
 • Enkesit Çiz işleminde, kazı taban alanlarına göre farklı enkesit genişliklerinin oluşturulabilmesi için yeni seçenekler eklendi.
 • Uygulama işlemi sonuçlarında iyileştirmeler yapıldı.
 • Tanım oluşturma işlemlerinde, sabit kota uzatma kod yeteneklerinde iyileştirmeler yapıldı.
 • Araziye uzat tanımlarının farklı objelere eklenmesi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 • Üst üste objelerin highlightları ve seçimleri için iyileştirmeler yapıldı.
 • Yüzeyler ile ilgili iyileştirme ve geliştirmeler yapıldı.
 • Objeye uzat işlemi ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 • *.KSE dosyası üretme ile ilgili geliştirmeler ve iyileştirmeler yapıldı.
 • 3D görüntüleme ile ilgili iyileştirme ve geliştirmeler yapıldı.
 • Alt yüzeylerin oluşturulması ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
 • Enkesit ve prizmatik hacim hesaplarında iyileştirmeler yapıldı.
 1.0.0 GP7 / 19.07.2017

Netcad7 GP10 ve Netcad 7.6 GP5 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Kazı alanı oluşturulurken nokta tanımı yapılabilme yeteneği eklenmiştir.
 • Uygula işleminde performans geliştirmesi yapılmıştır.
 • Hacim hesapla işleminde geliştirmeler ve performans iyileştirmesi yapılmıştır.
 • Yardımcı çizgi tanımları işleminde iyileştirmeler yapılmıştır.


 1.0.0(GP6)/20.12.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Aynı projedeki farklı kazı taban alanlarının her birine birden fazla alt yüzeyin üretilebilmesi ve tanımlanan bu alt yüzeylerin ayrı katmanlarda yönetilebilmesi sağlanmıştır.
 • Güzergahların doğrultuları referans alınarak objelere otomatik kot atanabilmesi sağlanmıştır.
 • Farklı yüzeyler oluşturmak için kullanılan yardımcı çizgilerin istenilen tabakadan alınabilmesi
 • Her yüzey için farklı yardımcı çizgilerin kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Yüzey oluşturma işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 1.0.0(GP5)/09.02.2016

Netcad7 GP6 ve Netcad 7.6 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Aynı projedeki farklı kazı taban alanlarının her birine birden fazla alt yüzeyin üretilebilmesi ve tanımlanan bu alt yüzeylerin ayrı katmanlarda yönetilebilmesi sağlanmıştır.
 • Güzergahların doğrultuları referans alınarak objelere otomatik kot atanabilmesi sağlanmıştır.
 • Farklı yüzeyler oluşturmak için kullanılan yardımcı çizgilerin istenilen tabakadan alınabilmesi
 • Her yüzey için farklı yardımcı çizgilerin kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Yüzey oluşturma işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 1.0.0(GP4)/04.05.2015

NETCAD 7.0.0.377 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Doğrusal olmayan kenarlarda farklı kazı/dolgu tasarımları yapılabilmesi için kenarlar üzerinde segment oluşturarak düzenleyebilme yeteneği eklenmiştir.


 1.0.0(GP3)/09.02.2015

NETCAD 7.0.0.220 ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Kazı planlarında BÖHYY kapsamındaki şev tiplerinin kullanılabilmesi sağlandı.
 • Çizim işlemlerinde geliştirmeler yapıldı.
 1.0.0(GP2)/04.09.2014

Netcad 6.0.0.3405 (GP17) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Rusça arayüzler düzenlenmiştir
 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.0(GP1)/12.08.2014

Netcad 6.0.0.3280 (GP16) ile uyumlu çalışmaktadır.

 • Çeşitli iyileştirme ve hata düzeltmeleri yapılmıştır.
 1.0.0/27.06.2014
 • Netcad 6.0.0.2924 (GP15) uyumlu ilk sürüm yayınlanmıştır.