Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Parametre Kullanılmış Web Link İşlem Örnekleri

Açıklama

Bu sayfada, farklı türde parametreler kullanılarak tanımlanmış web link işlemleri anlatılmaktadır. Her bir örnekte tanımın nasıl yapıldığı ve bu tanım sonucu oluşan web linkinin nasıl çalıştığı gösterilmektedir.

İçerik

Parametre tipi = parametrik olan, Google'da kayda ait bilgi aratan web link işlemi nasıl tanımlanır?

  1. Standart mahalle sorgusunda, mahalle adını google arama motorunda aratan bir link tanımlamak istediğimizde aşağıdaki işlemleri yaparız:


TanımSonuç

1.adım : Mahalle tablosuna WebLink adında SQL dışı sanal kolon eklenir ve bu kolonun görüntüleme editörü ayarları aşağıdaki şekilde yapılır.

2.adım: İşlem olarak Web Bağlantısı seçilir ve işlem özelliklerindeki URL alanına "http://www.google.com" yazılır. Bu örnekte yapılmak istenen tanım, mahalle sorgusundaki her kayıtta yer alan mahalle bilgisini googleda aratan bir link tanımlama olduğu için Mahalle Adı bilgisini google URL'ine parametre olarak yollamamız gerekiyor. Bunun için de:

işlem özelliklerindeki Parametreler butonuna tıklanır ve aşağıdaki şekilde parametre tanımı yapılır.

Adı: q

Tipi: Parametrik

Değer: Sırasıyla obje ve alan adı seçilir -> Mahalle - Mahalle Adı (Değer bilgisi googleda aranacak veriyi belirliyor, objeye ait her kolon seçilebilir. Mesela Muhtar_adi kolonu değer olarak seçildiğinde, google'a muhtar adı parametresi iletilir.)

 

Googleda parametrik arama yapmak için parametre ismi "q" olarak tanımlanmalıdır. Farklı websiteler için parametre ismi de farklılaşır.

 

 

 

3.adım: Tanımlanan kolon sorgu sonucu koleksiyonuna eklenir.

 

 

Mahalle sorgu sonuç listesinde her kayıtta "Google'da Arat" bağlantısının yer aldığı görülüyor. Bu bağlantı, web link olarak tanımladığımız işlemi çalıştırır. Yani, her kaydın "mahalle Adı" bilgisini google arama motoruna parametre olarak yollar ve arama motorunu açar.

 

 

 

Kavaklı mahallesine ait kaydın yanındaki "Googleda Arat" bağlantısına tıklandığında aşağıdaki sayfa açılmaktadır.