Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Süreç Adı: Askı İçin Belediyeye  Gönderildi

Tadilat talebi büyükşehirde onaylandıktan sonra askıya çıkması için ilçe belediyesine gönderilir. Bu aşamadan sonra süreç ilçe belediyesindeki yetkili kullanıcının ekranında görünür hale gelir. 

Askı sürecinde tadilat ile ilgili itiraz geldiyse İTIRAZ GELDI seçilerek süreç ilerletilmelidir. 

Tadilat onaylanıp plana işlendikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildiğinde süreç ilerletilir ve tamamlanır.

Süreç her hangi bir aşamasında sol paneldeki ek dosyalar kısmından tadilata ilişkin her türden (pdf, ncz, jpg, png vs) belge eklenebilir. 

Ek dosyalar paneline girildikten sonra YENI EKLE  işlemine girilir. 

Dosyanın tipi seçilir. İliştirilecek dosya/dosyalar seçilir. İsteğe bağlı adı, tarih, açıklama gibi satırlara bilgi girilebilir. 

Eklenen dosyalar tadilat formunda da görüntülenir. 

Tadilat formlarının sol tarafında bulunan satırlar tadilata ilişkin vatandaştan istenilen belgelerin durumunun seçilebileceği, belgelere ilişkin girilebilecek açıklama satırlarından oluşur. Tadilat bilgileri penceresi içinde bulunan PLAN DEĞIŞIKLIK INCELEME FÖYÜ butonuna tıklanarak Word formatında çıktı almak mümkündür. 

  • No labels