Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yeni Dağıtım

Eğer dağıtım işlemine sıfırdan başlanacaksa bu işlem yapılır. Dağıtım dosyası adı verilerek veri tabanı oluşturulur. Dağıtım programının veri tabanı MS Access’tir. Veritabanı dosya uzantısı ise *.MDB’dir. Dağıtım dosyası ile aynı isimle ve dizinde oluşur. Dağıtıma veri nakli işlemleri yapılmadan önce buradan dosya oluşturulmalıdır.

 
  • No labels