Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dağıtıma Veri Nakli

Netmap Projesinde bulunan kadastro ve imar parsellerine ait bilgilerin Netcad Dağıtım Programına aktarılmasıdır. İşlemin yapılabilmesi için veritabanı ile çalışılmış olması gerekmektedir. Yani imar durumu oluşturulurken aynı zamanda öznitelik bilgileri de girilmiş olmalıdır.

Netmap Projesi: Aktarım işleminde kullanılacak olan kaynak proje seçimi yapılır. Burada Netcad grafik ekranında yüklü olan aktif proje bilgisi görüntülenmektedir, istenilirse bu proje adı ve konumu kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Parsel Tipi: Aktarım işleminde kullanılacak olan kaynak projede, hangi parsellerin aktarılacağının seçimi yapılır. Kadastro opsiyonu seçilirse Parsel tablosunda bulunan, parsel tipi kadastro olan kayıtlar ile bunlara ait malik bilgileri dağıtım projesine aktarılır. İmar opsiyonu seçilirse Parsel tablosunda bulunan, parsel tipi imar olan kayıtlar dağıtım projesine aktarılır.

Parsel Tabaka Özelliği: Parsel Tipi bölümünden seçilen parselin Netmap Projesinde hangi tabakada olduğu seçilir. Örneğin “PASIF_PARSEL” tabakasında bulunan Kadastro parselleri Dağıtım Projesine aktarılacak ise, Parsel Tipi “Kadastro” ve Parsel Tabaka Özelliği “Pasif” olarak seçilir ve işleme devam edilir.

Süzgeç: Dağıtım Projesine veri aktarırken Netcad standart süzgeç yapısı kullanılabilir, böylece sadece süzgece uyan parseller dağıtım projesine aktarılacaktır.

Dağıtım Projesi: Aktarım işleminde kullanılacak olan hedef proje seçimi yapılır. Burada Netmap Projesi ile aynı dizinde ve proje adı sonuna “_DAĞITIM” ibaresi eklenerek dağıtım dosyası program tarafından oluşturulur. İstenilirse bu proje adı ve konumu kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Parsel Tipi: Aktarım işleminde kullanılacak ve kaynak projede seçilmiş olan ilgili parsellerin hedef projede hangi parsel olarak aktarılacağının bilgisi girilir. Kadastro opsiyonu seçilirse Netmap Projesinde seçilen parseller Dağıtım Projesinde kadastro parselleri olarak aktarılır. İmar opsiyonu seçilirse Netmap Projesinde seçilen parseller Dağıtım Projesine imar parselleri olarak aktarılır.

Nakil Tipi: Aktarımda kullanılacak nakil tipi belirlenir.

Tümünü Yenile: Tümünü Yenile opsiyonu ile dağıtım projesinde belirtilen dosya sıfırlanarak kadastro/ imar parsel ve malik bilgileri Dağıtım Projesine aktarılır. Dağıtım Projesinde belirtilen konumda ilgili dosya yok ise, o dizine belirtilen isim ile bir dağıtım dosyası oluşturulur.

Yenile: Yenile opsiyonu ile sadece Parsel Tipinde belirtilen Kadastro veya İmar Parsellerine ait tablolar sıfırlanarak kadastro/ İmar parsel ve malik bilgileri Dağıtım Projesine aktarılır.

Güncelle: Güncelle opsiyonu ile herhangi bir dosya veya tablo sıfırlanmadan, seçilen kadastro/ imar parsel ve malik bilgileri Dağıtım Projesine aktarılır.

 

  • No labels