Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde Kamulaştırma Bilgi Sistemi Devreye Alındı

15 Temmuz 2018

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, kullanım hakları kuruma ait taşınmaz mallarının mekânsal olarak yönetimini sağlamak için Netcad’in Kamulaştırma Bilgi Sistemi uygulamalarını tercih etti.

Hali hazırda kurumda kullanılan Netcad’ in Şebeke Bilgi Sistemi’nin yanında hayata geçirilen Kamulaştırma Bilgi Sistemi ile Daire Başkanlığı bünyesinde olan Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü personelleri artık bütün işlemlerini uygulama üzerinden yönetebilecekler.

Yakın zamanda tamamlanan son kullanıcı eğitimleri ile kamulaştırma, devir, tahsis ve irtifak hakkı geçirilmesi gibi taşınmaz malları ilgilendirecek tüm işlemler süreç bazlı olarak harita destekli bir web uygulaması üzerinden yürütülmeye başlandı.

Hazırlanan sorgu ekranları ile çok kısa sürede raporlar alınması, tanımlanan parametrik alanlar üzerinden veri girişi yapılan değerlerin otomatik matbu formlara gelmesi, kamulaştırma işlemine konu olan parsel ve maliklerin özelinde kıymet takdir ve uzlaşma raporlarının tek tuşla hazırlanması, KPS ve TAKBİS entegrasyonları ile kamulaştırmaya konu olan maliklerin hisse ve kimlik bilgilerinin online olarak indirilip uygulamaya aktarılması gibi konulara cevap veren bu sistemlerin sayesinde kurum çalışanları vatandaşa daha hızlı ve güvenilir hizmet sağlamaya başlamış oldu.