Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Planet Eğitimi

24 Temmuz 2018

Netcad, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı birimlerinde yoğun olarak kullanılan Planet modülüne ilişkin eğitim verdi.

Proje Uzmanı Sevgi Pektaş tarafında verilen eğitimde; yeni yazılım ara yüzleri, 2014 mekânsal planlama yapım yönetmeliğine uygun çizim tekinkileri, gelişmiş hesaplama araçları uygulamalı olarak gösterildi.