Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad, Mesleki Uygulama Panelinde Öğrencilerle Buluştu

14 Mayıs 2018

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Genç Plancılar Topluluğu ve İzmir Şehir Plancıları Odası ortaklığında 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Mesleki Uygulama Panelleri 3: Kent Planlama Sorunlar-Anılar paneli gerçekleştirildi.

İzmir İlinde Serbest, Kamu ve Özel Sektörde çalışan Şehir Plancıları; mesleki deneyimleri ve mesleki görüşleri hakkında Şehir ve Bölge Planlama öğrencilerine sunumlar yaptı. Netcad Ege Bölgesi Proje Uzmanı Beril Ünlü’nün de konuşmacı olarak yer aldığı panelde, Şehir Plancılarının yazılım firmalarındaki rolü ve katkılarına değinildi. Netcad bünyesinde çalışan Şehir Plancılarının görev ve sorumlulukları, Proje kapsamında yapılan işler ve Kamu Kurumları ile yapılan Kent Bilgi Sistemi Projeleri Beril Ünlü tarafından öğrencilerle paylaşıldı.