Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kültür ve Turizm Varlıkları Netcad İle Bir Araya Geldi

27 Şubat 2018

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Netcad tarafından geliştirilen tescilli taşınmaz kültür varlıklarının tespit ve tescili kapsamında bulunan işlerin yürütüldüğü TUES (Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi) ile turizm yatırımlarına yönelik gerçekleştirilmekte olan imar planı ve tahsislere ait süreçlerinin yönetildiği TES (Turizm Envanter Sistemi) http://cbs.kultur.gov.tr web adresinde bir araya geldi.

Kurum paydaşlarına sağlanacak erişim sayesinde, TUES içerisinde yer alan sit, koruma alanları ve anıtlar ile TES bünyesinde oluşturulan turizm merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri sınırları Netcad SDK harita ara yüzü ile iki farklı genel müdürlük personelleri tarafından hızlıca görüntülenebilecek.

Böylelikle T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen CBS eşgüdümü ile bilgiye daha hızlı erişim sağlanabilecek.