Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"NETPRO/Mine Programı Kullanılarak Açık Ocak Tasarımı"

Fethi TUNCER

Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü

Niğde Orman İşletme Müdürlüğü

fethi_brt@hotmail.com

ÖZET

Bu çalışma iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısımda kömür ile ilgili genel bilgiler, ikinci kısımda TKİ Manisa İlimizdeki kömür ocak sahalarına ait sondaj verileri kullanılarak, NETPRO/Mine programı ile rezerv tahmini, kesit alma, kalori hesaplama, katı model oluşturma gibi hesaplamalar yapılmıştır.

Tez kapsamında literatür çalışması olarak Türkiye ve Dünya’da kömür hakkında yapılan yayınlar derlenmiştir.

TKİ Manisa ilimizde yapılan sondajlar ve bu sondajlarından alınan numunelerden yapılan kimyasal analizler (Kül, Nem, Kalori, Uçucu maddeler, Litolojik veriler vs.) tez kapsamında kullanılarak bunlara ait hesaplamalar yapılarak, yapılan hesaplamalar şekillerle gösterilmiştir.