Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Görünüm

Görünüm menüsünde yer alan seçeneklerde yapılan ayarlar en proje genelini etkiler. Örnek olarak "Kalın Obje Çizimi" kapatılırsa obje bazında ya da tabaka bazında tanımlı tanımlı kalınlık değerlerinin etkisi olmaz. Benzer şekilde Alan Sınırları kapatılırsa tüm ayarlarda alan sınırları kapalı varsayılır.

Görünüm menüsüne erişim "G" kısayoludur.

Nokta Adları, Nokta Kotları ve Nokta Kodları dinamik etiket oluştururlar. Bu etiketlerin boyu, konumu ayarlardan yapılır. 

  • No labels