Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uzaktan Algılama Uygulamaları

Tanım

Uzaktan Algılama uygulaması, uzaktan algılama konusundaki temel kavramlar, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri üzerinden veri üretimi ve veri işleme yöntemleri ile görüntüler üzerinde bant aritmetiği, görüntü iyileştirme, sınıflandırma, bitki örtüsü indisi, doğruluk analizleri gibi uzaktan algılama işlemlerini baştan sona içerir.

Hedef Grup

Bu uygulama, proje üretimine yönelik tüm sektörlerin ve harita, inşaat orman ziraat maden, jeoloji ve hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler ve proje yöneticileri, akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak her meslek grubuna özel olarak hazırlanmış olan veri setleri ve CBS proje süreçleri üzerinden gerçekleştirilir.

Hedefler

  • Uzaktan algılama konusundaki temel kavramlar, temel harita projeksiyon bilgisi, veri formatları konularında bilgi sahibi olabilecek,

  • Hava fotoğrafları ve uydu görüntülerini proje altlıkları olarak kullanabilecek,

  • Hava fotoğrafları ve uydu verilerini görüntüleyebilecek ve veri üzerinde farklı analizler yapabilecek,

  • Uydu görüntüleri üzerinde sınıflandırma (kontrollü ve kontrolsüz) işlemlerini yapabilecek,

  • Sınıflandırma ile oluşturulan sınıfların doğruluklarını, doğruluk analizi ile belirleyebilecek ve raporlar oluşturabilecek,

  • Aynı bölgeye ait farklı zamanlarda alınmış uydu görüntüleri arasındaki değişiklik analizlerini yapabilecek ve raporlarını alabilecek,

  • Tarım, jeoloji, afet, orman, çevre, şehir planlama vb. proje uygulamalarında kullanılan bant oranlama işlemlerini gerçekleştirebilecek,

  • Bant işlemleri ile bant birleştirme ve ayırma yöntemlerini kullanarak farklı kombinasyonlarda görüntüler elde edebilecek,

  • CBS tabanlı vektörizasyon yaparak vektör veri oluşturabilecek ve bu veriler üzerinde tüm CBS işlemlerini gerçekleştirebilecek,