Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kübaj Hesaplama ve Raporlama

1. Model üzerinden Netsurf / Hacim Hesabı / Tabana Göre Hacim işlemi ile belirlenen bir alanın istenilen kot değerine getirilerek kazı/dolgu alan ve hacim bilgilerini öğrenmek için Katman Yöneticisi altında SINIR tabakası oluşturunuz. Oluşturulan tabaka aktif iken Giriş / Alan işlemi ile arazi üzerinde alan çizimi gerçekleştiriniz.

2. Netsurf / Hacim Hesabı / Tabana Göre Hacim işlemine giriniz. Açılan Taban Kotu penceresinde kot değerini 50 giriniz ve ekranda yer alan “Ayrı Model Oluştur” seçeneğini aktif hale getirerek Tamam butonu ile pencereyi kapatınız.

Tabana Göre Hacim hakkında detaylı bilgi için (question)

3. İşlemin devamında hacim hesabı için oluşturulan sınırın seçilebilmesi için klavyeden F3 tuşuna basınız ve grafik ekrandan sınırı seçiniz. Seçim sonrasında seçilen alan içerisinde kazı ve dolgu yapılacak olan bölgeler farklı renklerde gözlenecektir. Aynı zamanda açılan Hacim Raporu penceresinde Kazı-Dolgu Hacim ve Kazı-Dolgu-Bölge Alan bilgileri yer almaktadır. Dosya Yaz seçeneği aktif hale getirilerek rapor .CKS dosyası olarak kaydedilebilmektedir.

4. Oluşturulan rapor dosyasını Giriş / Yazı / Metin Dosyası Yükle işlemi ile ekrana yazdırınız.


  • No labels