Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Analiz İşlemleri

.Arazi modeli üzerinden Yükseklik, Eğim, Bakı, Rölyef ve Görünürlük analizi işlemleri yapılacaktır.

1. Katman yöneticisinden sadece ÜCGEN_MODEL tabakasının gözü açık olacak şekilde tabakalarınızı ayarlayınız. 

Yükseklik haritasını oluşturmak için Analiz / Yüzey Analizleri / Yükseklik butonuna basınız. Açılan Yükseklik(Tema) penceresinde Tabakalar bölümünde UCGEN_MODEL tabakasını seçiniz, Kestirim yöntemi Lineer Enterpolasyon olarak belirleyiniz ve Dosya İsmi bölümünde oluşacak raster dosya için dosya yolu ve dosya ismini belirterek işlemi Tamam butonu ile pencereyi kapatınız.


Yükseklik | Tema hakkında detaylı bilgi için (question)

2. İşlemin devamında açılan Tema Oluştur penceresinde aralık biçimi ve stil aralık sayısı kriterlerini belirleyiniz ve Tamam butonu ile işleme devam ediniz. Devam eden işlemde açılan pencerede belirlediğiniz aralıkları seçerek fare sağ tuş ile açılan menüden Renk Aralığı Seç işlemine girerek renk seçimi yapınız. Tamam butonu ile işlemi tamamlayınız.

 

3. İşlem sonrasında Yükseklik Haritasına ait raster verinin referanslar altına eklendiği gözlemleyiniz. Yükseklik haritasını grafik ekranda görebilmek için UCGEN_MODEL tabakasının gözünü kapatınız.

4. Çalışma sahasına ait Rölyef haritası oluşturmak için Analiz / Yüzey Analizleri / Rölyef butonuna basınız. Açılan Rölyef penceresinde Raster Veri Kaynağı Dosya İsmi bölümünde oluşturmuş olduğunuz Yükseklik raster dosyanızı seçiniz. Çıktı Dosya İsmi bölümünde ise oluşturulacak Rölyef raster dosyası dosya ismini ve dosya yolunu belirtiniz. Tamam butonu ile işlemi sonlandırınız.


Rölyef hakkında detaylı bilgi için (question)

5. İşlem sonrasında referanslar altına raster dosyasının eklendiğini ve grafik ekranda rölyef haritasının oluşturulduğunu gözlemleyiniz.

6. Çalışma sahasına ait Eğim haritası oluşturmak için Analiz / Yüzey Analizleri / Eğim butonuna basınız. Açılan Eğim penceresinde Raster Veri Kaynağı Dosya İsmi bölümünde oluşturmuş olduğunuz Yükseklik raster dosyanızı seçiniz. Çıktı Dosya İsmi bölümünde ise oluşturulacak Eğim raster dosyası dosya ismini ve dosya yolunu belirtiniz. Tamam butonu ile işlemi sonlandırınız.


Eğim hakkında detaylı bilgi için (question)

7. İşlem sonrasında referanslar altına eğim haritasına ait raster dosyasının eklendiğini ve grafik ekranda eğim haritasının oluşturulduğunu gözlemleyiniz.

8. Çalışma sahasına ait Bakı haritası oluşturmak için Analiz / Yüzey Analizleri / Eğim / Bakı butonuna basınız. Açılan Bakı penceresinde Raster Veri Kaynağı Dosya İsmi bölümünde oluşturmuş olduğunuz Yükseklik raster dosyanızı seçiniz. Çıktı Dosya İsmi bölümünde ise oluşturulacak Bakı raster dosyası dosya ismini ve dosya yolunu belirtiniz. Tamam butonu ile işlemi sonlandırınız.


Bakı hakkında detaylı bilgi için (question)


9. İşlem sonrasında referanslar altına bakı haritasına ait raster dosyasının eklendiğini ve grafik ekranda bakı haritasının oluşturulduğunu gözlemleyiniz.

10. Çalışma bölgesine ait Görünürlük Analizi hazırlamak için Analiz / Yüzey Analizleri / Görünürlük Analizi işlemine giriniz. UCGEN_MODEL tabakasının gözünü açınız ve arazi modeli üzerinde herhangi bir bölgede gözlem noktası seçiniz. İşlemin devamında açılan Görünürlük Analizi penceresinde gerekli parametreleri belirleyiniz ve Başla butonu ile pencereyi kapatınız.


Görünürlük Analizi hakkında detaylı bilgi için (question)

11. İşlem sonrasında Katman yöneticisi altında GÖRÜNMEZ adında bir tabaka oluşmaktadır.

Grafik ekranda görünürlük analizine ait alanları gözlemleyiniz. Analizi daha iyi yorumlamak için referanslar altında yer alan Rölyef haritasını açarak UCGEN_MODEL tabakasının gözünü kapatabilirsiniz.

12. Katman yöneticisinde yer alan GÖRÜNMEZ tabasında fare sağ tuş ile açılan menüden Gönder / Google Earth işlemi ile Google Earth’e gönderebilirsiniz.


  • No labels