Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kesit Alma İşlemleri

1. Model üzerinden belirtilen hat boyunca kesit alım işlemlerinin yapılabilmesi için Katman Yöneticisi altında AA isimli yeni bir tabaka oluşturunuz Oluşturulan tabaka aktif iken üçgen model üzerinde istenilen iki nokta arasında Giriş / Çizgi işlemi ile hat çizimi yapınız

2. Oluşturulan kesit hattının güzergah olarak tanıtılması ve .KTB dosyasının oluşması için Netsurf / Güzergah Tanımla işlemine giriniz. Açılan pencerede KTB dosyasının kaydedileceği dizini “…” butonuna basarak açılan pencere yardımıyla gösteriniz ve yöntem olarak Someler seçiniz. Tamam ile işleme devam ediniz.

3. İşlemin devamında güzergâh haline getirilmesi istenilen hattı ekrandan seçiniz ve fare sağ tuş ile işlemi sonlandırınız.

4. Tanımlanan güzergah hattı üzerinden kesit alım işlemlerinin yapılabilmesi için Netsurf / Enkesit Al / Güzergahtan Enkesit işlemine giriniz. Açılan Güzargahtan Enkesit penceresinden enkesit alınacak güzergah dosyasını seçerek tanımlayınız. Bu işlemin ardından enkesit parametrelerini belirleyerek oluşacak KSE uzantılı dosya yolunu belirtiniz ve işlemi Tamam butonu ile sonlandırınız.

Güzergahtan Enkesit hakkında detaylı bilgi için (question)


5. İşlemler sonunda katman yöneticisinde ENK_PLAN tabakası oluşturularak grafik ekranda belirtilen parametrelere göre güzergâh boyunca en kesitlerin oluştuğu gözlenmiş olacaktır. 

6. Model üzerinden alınan boy ve enkesitlerin Netcad ekranına çizdirilmesi için Netsurf / Enkesit / Enkesit Al - Profil Çizimi işlemleri kullanılır. İlk olarak AA hattına ait kesitin (boy kesit) çizimi için Profil Çizimi işlemine giriniz. İşlem içerisine girildiğinde açılan pencerede KSE uzantılı enkesit dosyasını seçerek butonu ile işleme devam ediniz. İkinci enkesit dosyası için açılan pencereyi İptal butonu ile kapatınız.

7. Açılan Profil Çizimi penceresinden Yatay ve Düşey Ölçek 1000, Yazı Boyu 1,5 ve Kıyas Kot Farkı 3 olarak tanımlayınız ve Tamam butonu ile işlemi sonlandırınız.


Profil Çizimi hakkında detaylı bilgi için (question)

8. İşlem sonrasında profil kesit çizimi fare imlecinde grafik ekranda gözlenecektir. Ekranda istediğiniz bir yere sol tıklayarak çizimi ekrana aktarınız.

9. Enkesit çizimi için Netsurf / Enkesit / Enkesit Al işlemine giriniz ve açılan “1. Enkesit Dosyası” penceresinde oluşturmuş olduğunuz enkesit dosyasını seçerek ile işleme devam ediniz. Tekrar açılan pencerede eğer aynı güzergah boyunca ikinci enkesit dosyası oluşturulmadıysa İptal ile işleme devam ediniz. 

10. Açılan Enkesit Çizimi penceresinde gerekli parametreleri belirleyerek Tamam butonu ile işlemi sonlandırınız.


Enkesit Çizimi hakkında detaylı bilgi için (question)

11. Ekranda ilk kesitin orta noktasının yer alacağı noktaya tıklanarak enkesitlerin ekranda çizilmesi sağlayınız.


  • No labels