Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad'in başta KEOS olmak üzere kurumsal çözümlerinin Tanıtım, Yardım ve Eğitim içerikleri bu bölümde yer alır.

KEOS

KEOS Kent Otomasyon Sistemi, sürdürülebilir Kent Bilgi Sistemi uygulamaları için oluşturulan sistemlerin bütünüdür.  

Genel Çözümler

Afet Bilgi Sistemi, Doküman Arşiv Sistemi, Veri Güncelleme Araçları gibi uygulamalar bütünüdür. 

e-Devlet Entegrasyonu

Tapu ve Kadastro, Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve Kimlik Paylaşım Sistemi servisleri entegrasyonunu sağlayan uygulamalar bütünüdür. 

OSBNET

Organize Sanayi Bölgeleri için geliştirilmiş özel ürün ve hizmetlerden oluşur. 

KÖYDES

İl Özel İdareleri için geliştirilmiş özel ürün ve hizmetlerden oluşur.