Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata1.İçmesuyu Şebekeleri (İsale ve Şebeke) Projelendirme Uygulamaları

Tanım

İçmesuyu Proje Uygulamaları, hâlihazır ve imar planlarının sayısallaştırılması ile oluşturulan arazi modeli üzerinde açık ve kapalı şebeke çözümleri, hidroforlu sistemler, terfili ve cazibeli isale projelerinin hazırlanması konularını içeren bir uygulamadır.

Hedef Grup

Bu uygulama, içme suyu projeleri üreten kamu kurumları, inşaat ve içme suyu firmaları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

  • İçme suyu projelerinin oluşturulma süreci hakkında bilgi sahibi olacak,

  • Cazibeli ve terfili sistem içme suyu projeleri oluşturabilecek,

  • Açık ve kapalı şebeke çözümleri kapsamında depo hacim hesaplamaları yapabilecek, detay çizimler ile projeler oluşturabilecek ve oluşturduğu projelere ilişkin standartlara uygun raporlar alabilecek,

  • Hidrofor hesaplarını gerçekleştirebilecek,