Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Ormancılık GIS ve Amenajman Uygulamaları

Tanım

Ormancılık GIS ve Amenajman Uygulamaları, orman ve amenajman uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin detaylandırılması, yönetilmesi, analizlerin yapılması ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır. Ayrıca program, Orman Mühendisleri için gerekli harita, projeksiyon bilgisi GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri, uzaktan algılama, veri yapıları, veri üretim teknikleri, veri tabanı, konularında teorik bilgileri de kapsamaktadır.

Hedef Grup

Bu uygulama, ormancılık ile ilgili proje üreten, sunum ve simülasyon hazırlayan tüm kamu çalışanları, özel sektör, akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yöneliktir.

Hedefler

 • Netcad ile Orman Haritaları ve Amenajman Planlarını, tüm ölçeklerde ilgili bölgenin tüm haritalarını, hem CAD hem GIS yapısında hazırlayabilecek,
 • Raster verileri altlık olarak kullanabilecek,
 • ‘Online Haritalar’ üzerinden ‘Google Maps’-‘BingMaps’ ve ‘WMS’ adreslerine bağlanabilecek, sunucular üzerinden gelen uydu görüntülerini projelerinde altlık olarak kullanabilecek,
 • Netcad’ in gelişmiş GIS ve CAD fonksiyonları sayesinde, Şeflik, Bölme/Bölmecik sınırlarını, taramalarını, yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak yapabilecek, lejantlarını hazırlayabilecek,
 • Standart sayısallaştırma menüsü kullanarak GIS ve CAD verilerini oluşturabilecek,
 • Mimar yapısıyla topolojik özellikler kullanabilecek,
 • GIS ve uzaktan algılama, veri yapıları, veri tabanı, harita projeksiyon bilgisi konularındaki teorik yapı hakkında bilgi sahibi olacak,
 • GIS tablolarını doldurabilecek ve yönetebilecek,
 • Projelerini istediği özelliklere göre görüntüleyebilecek, sorgulayabilecek ve raporlayabilecek,
 • Farklı değerlere göre tematikleme özelliğini kullanabilecek,
 • Ürettiği projeleri Google Earth’ e aktarabilecek
 • Orman Genel Müdürlüğü’ne uygun proje çıktılarını üretebilecektir.