Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GIS Tabanlı Peyzaj Uygulamaları

Tanım

GIS Tabanlı Peyzaj ve Uygulamaları, peyzaj proje yapım kriterlerine uygun olarak; alan taramaları, bloklar, semboller, çizim işlemleri kullanılarak çeşitli peyzaj tasarım projelerinin CAD ve GIS üretilmesi, sorgulanması, raporlanması, yönetilmesi, peyzaj için gerekli tüm ölçeklerde analizlerin yapılması, mevzuatlara uygun olarak çıktılarının alınması, 2 ve 3 boyutlu olarak sunumlarının hazırlanması süreçlerini kapsar.

Hedef Grup

Bu uygulama, peyzaj projeleri konusunda çalışma yapan tüm peyzaj mimarları, teknikerler, peyzaj projelerine ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin ve meslek yüksekokullarının peyzaj mimarlığı, peyzaj bölümü öğrencilerine ve eğitmenlerine yönelik hazırlanmıştır.

Hedefler

 • Peyzaj ve kentsel tasarım projelerinin üretilebilmesi için gerekli GIS, veri yapıları, veritabanı, harita, projeksiyon bilgisi konularında bilgi sahibi olabilecek,
 • Peyzaj ve kentsel tasarım projelerinin gerektirdiği uygun projeksiyon parametrelerini tüm ölçeklerdeki projelerine tanımlayabilecek,
 • Peyzaj ve kentsel tasarım projelerini tüm ölçeklerde mevzuata uygun standartlarda üretebilecek; ürettiği projeleri sorgulayabilecek, raporlarını alabilecek,
 • Peyzaj projelerine altlık olacak arazi modelini iki ve üç boyutlu oluşturabilecek,
 • Proje aşamalarında verisini online haritalar ile görüntüleyebilecek,
 • Arazi boy ve enkesitlerini oluşturabilecek, gerekli hacim hesaplamalarını yapabilecek,
 • Arazi modeli üzerinden analizler gerçekleştirebilecek (kabartma, eğim, yükseklik, haritaları vb),
 • Peyzaj projelerine uygun tarama ve sembol işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Projelerini üç boyutlu olarak modelleyebilecek, sunabilecek,
 • Projelerinde akıllı nesneleri kullanarak dinamik lejandlar oluşturabilecek,
 • Proje çıktılarını istenilen şablon yapıda alabilecek,
 • Oluşturulan projeleri Google Earth’ e aktarabilecektir.