Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Temel Proje Uygulamaları

Tanım

Anamodül Uygulamaları proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemleri gerçekleştirilmesi süreçlerini içerir.

Hedef Grup

Bu uygulama, proje üretimine yönelik tüm sektörlerin temel ihtiyacı niteliğindedir. Dijital ortamda proje üreten, proje üretimi konusunda çalışan tüm meslek grupları, harita, inşaat, orman, ziraat, maden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticiler, aynı zamanda akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

  • Temel harita, projeksiyon ve veri yapıları konusunda bilgi sahibi olabilecek,
  • Projelere ilişkin genel ayarlamaları ve projeksiyon tanımlanmalarını yapabilecek,
  • Raster dönüştürme ve coğrafi referanslama işlemlerini yapabilecek,
  • Netcad’in veri üretimine yönelik gelişmiş fonksiyonları sayesinde, farklı özelliklerde veri üretimi ve düzenleme işlemlerini yapabilecek,
  • Projelere ilişkin iş akış modelleri oluşturabilecek ve kullanabilecek,
  • Online haritaları projeler için altlık olarak kullanabilecek,
  • Oluşturulan projeleri otomatik olarak paftalayabilecek; çıktılarını alabilecek, 
  •  Projelerini KML formatında aktarabilecek, KML formatındaki verileri projelerine ekleyebilecektir.