Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ormancılık Uygulama, Rehabilitasyon ve Yol Ağlarının Projelendirme (5531 Sayılı Kanuna Göre)

Tanım

5531 Sayılı Kanuna Göre Ormancılık Uygulama, Rehabilitasyon ve Yol Ağlarının Projelendirilmesi, ormancılık uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin mevzuatlarla uyumlu olarak baştan sona oluşturulması, projelerin yönetilmesi, analiz edilmesi, iki ve üç boyutlu olarak modellenmesi ve sunulması konularını içermektedir.

Hedef Grup

Bu uygulama, ormancılık sektörüne ilişkin proje üreten, tüm kamu, özel sektör çalışanları, orman mühendisleri, harita mühendisleri, teknikerler, üniversitelerin orman mühendisliği bölümleri, orman mühendisliği meslek odaları, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yöneliktir.

Hedefler

• Orman içerikli projelerin gerektirdiği uygun harita ve projeksiyon parametrelerini projelerine tanımlayabilecek,

• GPS ve total station ölçüm verilerini projesine aktarabilecek,

• Yerel paftaları ülke koordinatlı yapıya dönüştürebilecek, 3 derece 6 derece dönüşümlerini yapabilecek,

• Raster verileri altlık olarak kullanabilecek,

• ‘Online Haritalar’ üzerinden ‘Google Maps’, ‘Bing Maps’ ve ‘WMS’ adreslerine bağlanabilecek, sunucular üzerinden gelen uydu görüntülerini projelerinde altlık olarak kullanabilecek,

• Arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek,

• Arazi modelinde bozuk kotları tespit edebilecek ve düzeltebilecek.

• Münhani (eş yükseklik eğrileri) işlemlerini yapabilecek,

• Şev ve şev taramalarını oluşturabilecek,

• Ruhsat sınırı ve işletme sınırlarını belirleyebilecek, bunların içinde proje oluşturabilecek,

• Farklı alımlara göre sınır içinde uygulama yapabilecek,

• Enkesitleri oluşturabilecek, profil ve enkesit planlarını ve kübaj hesaplarını yapabilecek,

• Farklı alımlara göre oluşturulan kesit ve profilleri karşılaştırmalı olarak alabilecek, tek bir çizimde gösterebilecek,

• Eğim, bakı, yükseklik, rölyef haritalarını oluşturabilecek; eşyükselti eğrileri, eğri ve eğim alanlarına ilişkin tüm analizleri yapabilecek,

• Orman içinde kalan açık maden sahalarını önceki ve sonraki durumlarına göre oluşturabilecek,

• Orman yolu yapabilecek,

• Projelerini istediği özelliklere göre görüntüleyebilecek, 2B ve 3B olarak modelleyebilecek,

• Orman projeleri için gerekli tüm raporları mevzuata uygun olarak alabilecek,

• Projelerini Google Earth’e aktarabilecektir.

Konular