Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İleri Seviye Yol/Kavşak/Kanal ve Baraj Projelendirme Uygulamaları

Tanım

İleri Seviye Kavşak & Kanal & Baraj Projelendirme Uygulaması, yol, kavşak, baraj ve tünel projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Hedef Grup

Bu uygulama, inşaat, harita, orman, mühendislik bilimleri, hacim projesi yapan kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

 • Kavşak kavramı ve kavşak tipleri hakkında bilgi sahibi olabilecek,

 • Kavşak projesine altlık olacak sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek ve bu model üzerinde arazi, kavşak planına ve gerekli güzergahlara ilişkin gerekli hesaplama ve analizleri yapabilecek,

 • Ana yol, tali yol ve kavşak kollarına ait yatay ve düşey güzergahlarını oluşturabilecek ve gerekli tüm kontrolleri uygun standartlarda gerçekleştirebilecek,

 • Enkesit ve profil işlemlerini dinamik yapıda gerçekleştirebilecek,

 • Kavşak projeleri için gerekli proje tabloları ve krokilerini (some, aplikasyon tabloları, yatay, düşey, dever krokileri vs.) anında oluşturabilecek,

 • Arazi kesitlerini kullanarak üç boyutlu (3D) kazı/dolgu hesabı yapabilecek, gerekli raporları oluşturabilecek,

 • Kavşak planı üzerinden rakortmanları tanımlayabilecek,

 • Ana yol, tali yol ve kavşak kollarına ait tip kesitleri ve uygun şev tanımlarını oluşturabilecek,

 • Kavşak kollarına otomatik olarak kot ve dever taşıması gerçekleştirebilecek,

 • Brükner ve kübaj işlemlerini gerçekleştirebilecek, çıktı ve raporlarını uygun standartlarda oluşturabilecek,

 • Projelerini üç boyutlu (3D) yapıda sunabilecek (plan/profil/en kesit/3D senkronize görünüm),

 • Baraj projelerine uygun yer seçimi yapabilecek,

 • Baraj gövdesi tip kesitlerini ve şevlerini oluşturabilecek,

 • Tünel tip kesitlerini oluşturabilecektir.