Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Online Haritaların Projelerde Kullanımı

Çalışılan bölgeye ait google uydu görüntüsü altlık olarak eklenebilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için projenin koordinat sistemi tanımlı olmalıdır.

Referanslar üzerinde fare sağ tuşa basılması ile çıkan menüden "Ekle/Online Haritalar/Bing Uydu Fotoğrafı" seçilir.

Bir süre sonra uygu fotoğrafı görüntülenir.

  • No labels