Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Analiz Uygulamaları

Tanım

GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki temel kavramlar, veri yapıları,  veri üretim teknikleri, uzaktan algılama, SQL sorgulama, veritabanı yönetimi konularını ve Netcad GIS programının kullanımı ile uygulamalarla GIS projesi oluşturma, GIS analizleri ve oluşturulan projelerin yönetilme süreçlerini baştan sona içerir.

Hedef Grup

Bu eğitim GIS yapısında proje üretimine yönelik tüm sektörlerin temel ihtiyacı niteliğindedir. GIS projeleri üreten ve kullanan tüm meslek grupları,harita, inşaat, orman, ziraat, maden, çevre, jeoloji, hidrojeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar, teknikerler, harita ve proje bağımlı çalışan tüm sektör çalışanları, yöneticiler; akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.    

Hedefler

  • GIS-CBS veri yapıları, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri, harita, projeksiyon bilgisi konularında bilgi sahibi olabilecek,
  • GIS proje veritabanı kavramsal tasarımı, uygulaması ve yönetimini yapabilecek,
  • Netcad GIS programını GIS projeleri oluşturmada kullanabilecek,
  • Veri üretimi, veri depolama ve veri yönetimi süreçlerini farklı proje tür ve ölçeklerinde uygulayabilecek,
  • Netcad’ in gelişmiş GIS fonksiyonları ve Mimar sayesinde farklı özelliklerde veri üretimi ve analizler yapabilecek,
  • Raster (SRTM, DEM vb.) ve vektör yapıdaki sayısal arazi verilerinden iki ve üç boyutlu GIS analizleri yapabilecek,
  • Projelerini istediği özelliklere göre görüntüleyebilecek, sorgulayabilecek ve raporlayabilecek,
  • Proje aşamalarında verisini online haritalar ile görüntüleyebilecek,
  • Proje çıktılarını istenilen şablon yapıda alabilecek,
  • Ürettiği projeleri Google Earth’ e aktarabilecektir