Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İmar, Kadastro ve Planlama Uygulamaları

HESAP

NETMAP

İmar ve Kadastro Uygulaması

NETÇAP

Otomatik Belge Oluşturucu

NETKAMU

Yol / Kanal / Gölet Kamulaştırma Uygulaması

NETTOP

Arazi Toplulaştırma Uygulaması 

PLANET

Şehir ve Bölge Planlama Uygulaması

YAPINET

3 Boyutlu Mimari Kadastro Uygulaması  • No labels