Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afet Yönetim Sistemi

Afet Yönetim Sistemi Projesi (ABİS), gerçekleşen veya olası afetlere ilişkin tüm süreçlerin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kapsamında gerçekleştirilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

TÜRKİYE AFET BİLGİ SİSTEMİ İLE AFETLERE HAZIR

ABİS Sistemi, afetler sırasında ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgi ve veri girişlerinin saklanabileceği bir altyapıda hazırlanmıştır.