Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Afet Kontrol Yönetimi - DICOMA

DiCoMa projesinin amacı eğitim ve yerinde destekle karar alıcıların etkinliğini artırarak, büyük çaplı afetlerin ve karmaşık yapıdaki acil durumların etkin yönetilmesini sağlamaktır.

Proje Bilgileri

Proje Adı: 10031 DiCoMa

Durum: Tamamlandı

Süreç: Aralık 2011 - Haziran 2014

Call: ITEA 2 Call 5

Çağrı: Güvenlik ve Koruma

Websitesi: www.dicoma.eu

Proje Partnerleri: 16

Ülkeler:

 • Finlandiya
 • İspanya
 • Türkiye


 

Proje Hedefleri

 • Veri Soyutlama Araçları – Çok sayıda kamusal ya da özel bilgi kaynaklarından bilgi toplanması ve bu bilgileri karar vericilerin kolaylıkla anlayıp kullanabileceği bütünleşik bir yapıya çevrimi için kullanılacak araçlar,
 • Simulasyon ve Modelleme Araçları – Teorik çalışmalar ve alan tecrübesine dayalı olarak hem insan davranışları hem de doğal olayları modelleyen (ör. yangın,deprem,vb.) simulasyon araçları,
 • Karar Destek ve Eğitim Araçları - Gerçek durumlar ve simülasyon ortamında karar alıcıların kullanabileceği, acil durumu kolay anlaşılır bir şekilde sunacak alternatif eylem planları önerebilecek ve üretilen bilgiyi gerekli personel ve kurumlar arasında yayılımını sağlayacak araçlardır.

 

Benzersiz Satış Noktaları

 • Karar Desteği: durum modelleme, ulusal alanlar ve dil sınırlarında fiziki kaynak ve bilgi paylaşımı
 • Kontrol ve Karar Destek Sistemleri: kural tabanlı bilgi bulgusu, CBS platformu, veri madenciliği, insan bilgisayar etkileşimi
 • Gerçek Zamanlı Veri İşleme: kuruluşlar arası veri ve kaynak paylaşımı, CEP, durum öngörüsü ve modelleme.

Proje Sonuçları

 • Karar Destek Sistemi (KDS)
 • Karar alıcılara alınan kararların doğuracağı muhtemel etkiyi önceden tahmin etme imkanı verecek bir sistem.
 • Eğitim amaçlı simülasyon ve modelleme araçları.
 • Veri Soyutlama: kriz yönetim alanı için bütünleşmiş veri ve hizmet sağlayan açık ve hizmet odaklı platform.