Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çizim Hesap Araçları

Çizim Hesap Araçları altında yer alan seçenekler (açı, sapma, eğim, dX/dY, koordinat ve referans nokta) çizim esnasında etkileşimli olarak obje üzerinde bilgi metinlerinin ve yardımcı çizgilerin gösterilmesini sağlar.

Çizim Hesap Araçlarında yer alan seçeneklerin şerit menüde gözlenebilmesi için; Nokta Yakalama Araçları (?) altındaki Otomatik modun aktif durumda olması gerekmektedir.

Çizim Hesap Araçları altındaki seçeneklerin ayarlarını yapabilmek için; kategori altında bulunan ok yardımıyla Çizim Hesap Araçları Ayarları (?) penceresine ulaşılabilir.

Açı

Belirlenen referans eksen ve açı yönüne göre, açı değeri ile veri üretimini sağlar. Açı değeri çizim ekranında fare hareketiyle belirlenebilir veya klavyeden rakamlara basılarak açılması sağlanan pencerede uzunluk ve açı değeri girilebilir.

Referans eksen ve açı yönü Hesap Çizim Araçları Ayarları (?) penceresinde yer alan Açı sekmesi altından belirlenmektedir. Ayrıca Açı sekmesi altından çizim esnasında yakalanacak açı değerleri de belirlenir. Belirlenen açı değerleri çizim esnasında fare hareketi ile yakalandığında, açı değeri kırmızı renkte gözlenecektir.

Çizim esnasında obje üzerinde beliren açı değeri yazı boyu Hesap Çizim Araçları Ayarları (?) penceresindeki Diğer sekmesi altından belirlenir.

Açı seçeneğini aktif duruma getirmek için klavyeden Shift+1 kombinasyonu kullanılabilir.

Sapma

Referans obje ile yeni oluşturulan obje arasındaki açı değeri (sapma açısı) fare hareketiyle belirlenebilir veya klavyeden rakamlara basılarak açılması sağlanan pencerede uzunluk ve sapma açı satırlarına değer girilebilir.

Sapma açı değeri; otomatik, çizilmekte olan, son noktadaki veya açıortay değerleri olmak üzere dört farklı şekilde gösterilebilir.

Sapma değerinin referans alacağı obje ve yakalanacak sapma açı değerleri Hesap Çizim Araçları Ayarları (?) penceresindeki Sapma sekmesi altından belirlenir. Belirlenen yakalanacak sapma açı değerleri çizim esnasında fare hareketi ile yakalandığında, sapma açı değeri kırmızı renkte gözlenecektir.

Çizim esnasında obje üzerinde beliren sapma açı değeri yazı boyu Hesap Çizim Araçları Ayarları (?) penceresindeki Diğer sekmesi altından belirlenir.

Sapma seçeneğini aktif duruma getirmek için klavyeden Shift+2 kombinasyonu kullanılabilir.

Eğim

Çizim esnasında objenin yüzde eğimi fare hareketiyle belirlenebilir veya klavyeden rakamlara basılarak açılması sağlanan pencerede uzunluk ve eğim (%) satırlarına değer girilebilir.

Çizim esnasında yakalanacak eğim değerleri Hesap Çizim Araçları Ayarları (?) penceresinde yer alan Eğim sekmesi altından belirlenir. Belirlenen yakalanacak eğim değerleri çizim esnasında fare hareketi ile yakalandığında, eğim değeri kırmızı renkte gözlenecektir.

Eğim seçeneğini aktif duruma getirmek için klavyeden Shift+3 kombinasyonu kullanılabilir.

dX/dY

dX/dY seçeneği çizim esnasında objenin x ve y eksenlerindeki uzunluklarını etkileşimli olarak gösterilmesini sağlar. Objenin x ve y eksenlerindeki uzunluk değerleri klavyeden rakamlara basılarak açılması sağlanan pencereden girilebilir.

dX/dY seçeneğiyle birlikte karelaj özelliği de kullanılabilir. Karelaj aralıkları Hesap Çizim Araçları Ayarları (?) penceresindeki Karelaj sekmesi altından belirlenir. Belirlenen karelaj aralığının ekran ölçeğine göre davranışı yöntem satırındaki seçenekler (sabit ve ölçeğe bağlı) yardımıyla belirlenir.

dX/dY seçeneğini aktif duruma getirmek için klavyeden Shift+4 kombinasyonu kullanılabilir.

 


Koordinat

Koordinat seçeneği çizim esnasında farenin bulunduğu koordinat bilgilerinin fare ucunda etkileşimli olarak gösterilmesi sağlar. Fare ucunun bulunması istenilen koordinat fare hareketi veya klavyeden rakamlara basılarak açılması sağlanan pencereden girilebilir.

Uzat-Koordinat penceresinde yer alan Son Noktayı Kullan seçeneği, özellikle düzenleme işlemlerinde objenin seçilen referans noktasındaki koordinatlarına göre işlem yapılması için kullanılır. Son Noktası Kullan seçildiğinde seçilen obje referans koordinat değerleri y ve x satırlarına yazılmış olur.

Koordinat seçeneğiyle birlikte karelaj özelliği de kullanılabilir. Karelaj aralıkları Hesap Çizim Araçları Ayarları (?) penceresindeki Karelaj sekmesi altından belirlenir. Belirlenen karelaj aralığının ekran ölçeğine göre davranışı yöntem satırındaki seçenekler (sabit ve ölçeğe bağlı) yardımıyla belirlenir.

Koordinat seçeneğini aktif duruma getirmek için klavyeden Shift+5 kombinasyonu kullanılabilir.

Referans Noktası

Çizim esnasında açı, sapma, eğim, dX/dY ve koordinat araçlarının referans noktaları Referans Noktası seçeneği ile değiştirilebilir. Referans Noktası işlemine girildikten sonra yeni referans noktası belirlenir. Bu aşamadan sonra artık tüm çizim hesap araçları bu noktaya göre değerleri gösterir ve işlem yapar.

Referans noktası değiştirmek için klavyeden R tuşu kullanılabilir.

  • No labels