Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koordinat Hesap Makinası

Koordinat Hesap Makinası çalışma kolaylığını ve hızını artıran ve pratik çözümler sunan komutları içerir. 

Menüye çizgi çiz, nokta at, sembol yerleştir, yazı vb.. işlemlere girildikten sonra ya da objelerin kaydır, döndür, ölçekle gibi işlemlere girmesinden sonra yerleşeceği noktayı belirleme aşamasında veya klavyeden boşluk (space) tuşu yardımıyla ulaşılabilir.

Koordinat Hesap Makinası, Otomatik yakalama modu aktif durumda iken bu sayfada bahsedilen seçenekleri içerir. Otomatik yakalama modu aktif durumda değil ise; Koordinat Hesap Makinası altında buradan ulaşacağınız yardım sayfasındaki seçenekleri içerir.

Tabaka

Tabaka seçeneği ile Netcad GIS ekranında bulunan objelerden hat tipi ve tabaka özellikleri alınarak obje oluşturulur. Bu seçenek ile grafik ekranda obje oluşturmadan önce yapılması gereken tabaka ve hat tipi seçimi işlemleri, obje oluşturma aşamasında tek buton yardımıyla grafikten seçilerek çizim objesine yansıtılır.

Nokta Adı

Nokta Adı seçeneği ile nokta ya da nokta gruplarının isimleri verilerek obje yerleştirme işlemleri yapılır. Nokta adı satırında genel süzgeçler kullanılabilir.

 • Sondan Başa Doğru: Verilen bitiş noktasından verilen başlangıç noktasına doğru birleştirir.
 • Nokta Adlarına Göre Sırala: Nokta adı başlangıç değeri verilerek nümerik olarak sıralama işlemidir. Örnek olarak S* süzgeci verildiğinde S ile başlayan noktalar nümerik olarak birleştirilir (S1, S2, S3, ....,Sn).
 • Nokta Atlama Adım: Verilen süzgece göre nokta atlama adımları değeri verilir. Örneğin, süzgeç başlangıcı 1, nokta atlama adımı 3 değeri verildiğinde 1, 4, 7, 10, .... şeklinde 3'er atlanarak noktalar birleştirilir.

Örneğin; halihazır haritalarda detay bağlamak, herhangi bir yol ya da isale güzergahı geçirmek, belli noktalara elektrik direği yerleştirmek gibi işlemlerde çok rahatlıkla kullanılabilir.

Kesişim

Kesişim seçeneği ile bilinen 4 noktanın kesişimine göre işlem yapılır. Örneğin; bir çatının tepe noktasını oluşturmak, bir geometrik şeklin merkezini bulmak, iki hattın doğrultusu boyunca oluşan yere nokta atmak gibi işlemlerde kullanılabilir.

2 Noktalı Kesişim

2 Noktalı Kesişim seçeneği koordinatı bilinen iki noktadan verilecek uzaklık değerlerine göre 3. noktayı bulmak için kullanılır.

Dik-abs

Dik-abs seçeneği ile iki doğrultu arasında verilen dik ayak (poligon hattının doğrultusu)/dik boy(poligon hattına dik olan mesafe) mesafelerine göre işlem yapılır. Eksi (-) değerler verilirse ters yöne işlem yapılır.

Paralel Nokta

Paralel Nokta seçeneği çizgi çizmek, sembol yerleştirmek, blok eklemek gibi işlemleri grafik ekranda gösterilen bir hattın paraleline uygular.

 • Paralel Mesafe: Tampon sınır mesafesidir. Bu değer yol ekseninin tek tarafına doğrudur.
 • Hat Ucundan Sapma: Eksen ucundan ileri ve geriye doğru sapma mesafesini gösterir.

Hat Üzerinde a/b Noktası

Hat Üzerinde a/b Noktası seçeneği bir hattın eşit aralık ya da eşit uzunluklara bölünerek oluşan işaretler üzerine işlem yapılır. Bu komut ile hat üzerindeki istenilen bir noktaya çizgi ile bağlanılabilir ya da sembol, blok gibi objeler yerleştirilebilir.

Obje Üzerinde

Obje Üzerinde seçeneği herhangi bir daire üzerine belli bir sapma değeri ve mesafe ile işlem yapılır.

Örneğin, bir dairesel objenin başlangıcından itibaren 10. metresine bir nokta atılabilir.

 • Başlangıca Mesafe: Yapılacak olan işlemin objenin başlangıcından itibaren kaçıncı mesafeye uygulanacağını ifade eder. Uzunluk miktarı istenilen uzunluk ölçü birimde seçilebilir.
 • Sapma: Uygulanacak işlemin obje üzerindeki sapma miktarıdır. Uzunluk miktarı istenilen uzunluk ölçü birimde seçilebilir.

GPS

GPS'ten Veri Aktarımı

GPS ile Netcad ekranına veri almaya başlamadan önce yapılması gereken ayarların olduğu bölümdür. GPS Ayarları kısmında uygun Port seçimi öncelikli olarak yapılmalı, uygun veri (BoundRate) hızı GPS özelliklerinden bakılarak değiştirilmelidir. Bu ayarlar ışığında GPS den koordinat bilgilerinin Netcad ekranına akışı sağlanabilir.

 • Seri Port: Kullanılan GPS cihazına bağlı olarak değişen ayarlardır. Bu kısımda uygun olan ayarlar seçilerek GPS ile bilgisayar ve Netcad arasındaki bağlantı sağlanmalıdır.

Port

 • GPS den gelen verilerin okunacağı COM Porttun seçiminin yapıldığı bölümdür. GPS hangi bağlantı türüyle bağlı olursa olsun bilgisayar bunu COM port olarak görecektir. Cihazın bilgisayara her yeniden bağlanışında bu COM Port değişim gösterebilmektedir. Bu yüzden Aygıt Yöneticisi kısmından cihazın bağlı olduğu COM Port öğrenilerek bu kısımda o seçilmelidir.
 • BaudRate: COM Porta gelecek olan verinizin hızıdır. Bunun için GPS alıcınızın teknik özelliklerine bakarak öğrenebilirsiniz. Genel olarak program ile birlikte gelen 4800 şeklindedir.
 • DiscardNull, Parity, Stop Bits: Kullanılan GPS cihazına göre değişim gösteren özelliklerdir. Cihazın içeriğinden veya kullanma kılavuzundan bakılarak girilmelidir.
 • Veri Bitleri: Veri iletişiminde karakterler için kullanılacak veri bit sayısıdır.
 • Gelişmiş Ayarlar: Gelişmiş seri port ayarlarının değiştirildiği alandır.

Ayarlar

 • Sadece Uydu Onaylı Veriyi Kullan : Eğer bu seçenek işaretli ise GPS cihazından alınan uydu onaylı veriler Netcad çizimine aktarılacaktır, değil ise bütün veriler aktarılır.

Obje İzle

Obje İzle seçeneği projede var olan herhangi bir sınırı takip ederek çizgi ya da çoklu doğru oluşturmak için kullanılır. Obje izle seçeneği aktif duruma getirildiğinde çizgi ya da çoklu doğrunun takip edeceği sınır üzerinde farenin hareket ettirilmesi yeterli olacaktır.

Referans sınır boyunca gezinilen güzergahın hatırlanma bilgisini iptal etmek için klavyeden G tuşuna basılır.

 • No labels