Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Canvas Harita Rapor Nesnesi

Açıklama

Canvas Harita Kontrolü, rapora, rapordaki diğer etkileşimli nesnelerle birlikte çalışan bir harita eklemeyi mümkün kılar.

Kaynak objenin geometri bilgisini alarak interaktif bir harita oluşturur. Raporda yer alan etkileşimli rapor nesnesi ve etkileşimli grafik, haritadaki seçimlere uygun olacak şekilde güncellenir. Böylelikle interaktif bir kullanım sağlanmış olur.

(warning) Canvas Harita nesnesini raporda kullanabilmek için, obje tablosunun spatial olması ve polygon geometri bilgisi taşıması gerekmektedir. Nokta geometriye sahip objeler için interaktif harita oluşmaz.

İçerik

Rapora Canvas Harita Kontrolü Eklemek

Rapora canvas harita kontrolü eklemek için Rapor Tasarım aracı sol panelinde, Alanlar panelindeki Genel Kontroller -> Diğer kırılımı açılır. Bu kırılımda yer alan Canvas Harita Kontrolü nesnesi seçilir ve sürükle bırak yöntemiyle rapor tasarım alanına taşınır.

Not: Rapor tasarımında daha düzgün bir görüntü elde etmek için html kod yazarak raporda paneller oluşturabilirsiniz. Örnek rapor tasarımında html kod yazılarak oluşturulmuş paneller kullanılmıştır.

 

Nesne Özellikleri

sys.permissionrole = Yetki kısıtlaması yapılacaksa ilgili yetki rolünün adı bu alana yazılır.

netigmatype = CanvasMapReportControl olarak otomatik gelir.

canvaswidth = Harita genişliği buradan belirlenir.

tablename = Haritaya kaynak tablo adı bu alana yazılır.

primarykeyfield = Haritaya kaynak tablonun birincil anahtar olan kolonunun adı yazılır.

namefield = Haritada görüntülenecek etiketler için hangi kolondan veri alınması gerektiği burada belirtilir.

tablesrid =

datalimit = Haritada görüntülenecek maks kayıt sayısı belirtilir.

allowzoom = True veya False değer verilir. Haritanın zoom özelliğinin aktifliğini belirler.

criteria = kriter girilebilir.


Canvas Harita Kontrolünün Raporda Görünüşü

 

Canvas haritada CTRL butonuna basılı tutarak birden fazla alan seçilebilir

 


Canvas harita kontrolü ile etkileşimli grafiğin raporda görünüşü: