Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Harita Form Editörü

Açıklama

Harita form editörü,

Bilgi kartından yeni kayıt eklerken:

  • Netigma tarafında harici bir harita kaynağından harita görüntüleyebilen, harita üzerinde marker eklemeyi sağlayan ve konumu işaretlemeyi sağlayan bir editördür.
  • Bu editor kendisine yollanan parametre ile haritayı oluşturur ve gelen koordinatları harita üzerinde işaretleyerek gösterir. (Kullanıcının konumunu bul ve haritada göster)
  • Haritada seçilen alana veya noktaya göre bilgi formunda yer alan alanları doldurmayı kolaylaştırır. (BKZ örnekler)

 

Kayıt güncelleme amacıyla açılan bilgi kartında, harita form editörü ilgili kaydın koordinat bilgisini gösterir. Pasiftir.

Editör Tanım penceresi:

Özellikler

Buffer

Buffer verildiği takdirde kullanıcının konumuna buffer değeri kadar bir alan içerisinde arama yaparak yazılı açılır liste editorlerinin filtrelenmesini sağlar. Değer 0 olarak verildiği takdirde default 100 metrelik alan içerisinde filtreleme yapar.

 Kapatılacak Layer Adları : SDKdan gelen harita bilgisinde yer alan ve ekranda görünmesi istenmeyen layer isimleri burada belirtilir.

Kapatılacak layer adları virgülle ayrılarak yazılır: Geomahalle,parsel,geokapi

 

Yukarıdaki şekilde kapatılacak layer adı = geomahalle tanımı yapılmış harita form editörü için tanım öncesi -tanım sonrası görünüm aşağıdaki gibidir.

Kapatılacak Layer Adı alanı boşkenKapatılacak Layer Adı= geomahalle olarak tanımlandığında

Mahalle sınırlarını çizen katman sarı çizgiler şeklinde görülmektedir.

Mahalle sınırlarını çizen katman görülmemektedir.Harita form editörü, form editörlerinin ortak özelliklerini kullanmaz.

Form ekranı Görünümü

Yeni Kayıt Bilgi Formu:

Harita form editörünün yer aldığı yeni kayıt bilgi formunda, haritadan yer seçimi yapılır. Form alanlarına gidilip çift tıklandığında ilgili koordinat verisine göre bilgi gelir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde sırasıyla

  1. Harita form editöründen SDK kaynak olarak seçilmiş.
  2. Kavaklı mahallesi sınırları içerisinde bir noktaya tıklanarak 
  3. Seç butonuna basılmıştır.

Koordinat verisi seçildikten sonra Yol adı ve Mahalle Adı form alanlarına çift tıklandığında açılır listelerinde sadece koordinatın ait olduğu yol ve mahalle bilgilerinin geldiği görülmektedir.

 

 

Kayıt Güncelleme Bilgi Formu:

Varolan kayda ait bilgi formu açıldığında, kaydın haritadaki koordinatları seçili ve işaretli gelir.

URLden koordinat verme:

 

Eldeki bir koordinat verisinin forma girilmek istendiği durumda, aşağıdaki örnek URLde görüleceği gibi, formun sonuna &mcoords=enlemkoordinatı:boylamkoordinatı ifadesi eklenir. Enter yapılır.

http://UYGULAMAADI/GenericClass/GenelBFormu.aspx?&BFORM=Standart+Kapi+Bilgi+Formu&panelid=pnlDefault&tabid=pnlDefault_BilgiKarti&mcoords=385262.25550838205:4539443.113612067

Girilen koordinat haritada seçili olarak gösterilir.

Noktasal geometriye sahip olan objelerde (örnç GEOKAPI) alan seçerek koordinat güncellemesi yapılmak istendiğinde geometrinin güncellenmeyeceğine dair uyarı mesajı alınacaktır ve varsa, geometri haricindeki güncellemeler kayda yansıyacaktır.

Alan seçilerek koordinat güncelleme seçeneği veya alan bilgisi ile yeni kayıt ekleme işlemi, polygon geometride olan objeler için (örn. GEOMAHALLE) kullanılmalıdır.