Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tues - Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Uygulama Eğitimleri Devam Ediyor

 04 Kasım 2015

TUES -Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi kapsamında uygulama eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda 15-16 Ekim tarihleri arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurullar Dairesi ve Emlak Dairesi Başkanlıklarında görevli Harita Mühendisleri ve  Şehir ve Bölge Plancılardan oluşan 17 kişilik bir ekibe eğitim verildi.  

Ankara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ait Eğitim Salonu’nda gerçekleşen eğitimlerde katılımcılara Netcad 7 GIS, Netcad /Tapu, TUES (Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi) uygulamalarına yönelik olarak eğitimler verilmiştir.

Eğitimde TUES sistemin özellikleri ve projede gelinen son durum ile ilgili bilgiler Netcad Projeler Müdürlüğü Proje Yöneticisi Tuba KÜÇÜK tarafından aktarılmıştır.

Netcad tarafından geliştirilen TUES (Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi) uygulaması ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü hizmetleri, web üzerinden kurum çalışanlarının kullanımına sunulmuştur. Sistem sayesinde; Bölge Kurul Müdürlükleri’nin sisteme aktarmış olduğu tüm kararlar, dosya arşiv verileri, koruma ve etkileşim alanları, sit ve anıt bilgilerine kolaylıkla ulaşılmaktadır. Eğitim kapsamında ayrıca kurumun tüm tescilli yapılara ait faaliyetlerin daha kolay yürütülebilir hale getirilmesi süreci ve Tapu Kadastro servislerinin kullanımı ve sağladığı kolaylıklar da katılımcılara aktarılmıştır.