Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TUES Proje Eğitimleri Devam Ediyor

01 Nisan 2016

TUES -Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi kapsamında uygulama eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz iki ay içerisinde her biri 15’er kişiden oluşan 10 gruba Ankara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ait Eğitim Salonu’nda eğitimler verildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüklerinde görevli Harita Mühendisleri, Şehir ve Bölge Plancılar, Arkeolog, Sanat Tarihçisi ve Mimarlar’ın katıldığı eğitimde Netcad 7 GIS, Netcad /Tapu ve TUES (Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi) Proje uygulamalarına yönelik bilgiler verildi.

Eğitimde TUES sisteminin özellikleri ile projede gelinen son duruma ilişkin bilgiler Netcad Projeler Müdürlüğü Proje Yöneticisi Tuba KÜÇÜK tarafından aktarıldı.

Netcad tarafından geliştirilen TUES (Tescilli Kültür Varlıkları Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi) uygulaması ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü hizmetleri, web üzerinden kurum çalışanlarının kullanımına sunuldu.

Sistem sayesinde; Bölge Kurul Müdürlükleri’nin sisteme aktarmış olduğu tüm kararlara, dosya arşiv verilerine, koruma ve etkileşim alanlarına, sit ve anıt bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Eğitim kapsamında ayrıca kurumun tüm tescilli yapılara ait faaliyetlerinin daha kolay yürütülebilir hale getirilmesi süreci ile Tapu Kadastro servislerinin kullanımı ve sağladığı kolaylıklar da katılımcılara aktarıldı.