Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kullanıcı Tanımlı Raporlama Sistemi

Netcad GIS dahil Netcad' deki tüm modüller çok çeşitli raporlar oluşturulur. Bu raporların önemli bir kısmı kullanıcı tanımlıdır. Yani kullanıcı kendi raporlarını tanımlayabilir. Bu doküman raporlama sisteminin nasıl kullanılacağını ve ve kendi raporlarınızı nasıl oluşturacağınız anlatacaktır.

Raporlama Sistemi

Rapor şablonları Excel, Word ve NCZ yapısı üzerinde çalışabilmektedir. Kullanılarak bu rapor aşblonları belirli değişkenler ve tagler içererek meta veri üzerinden raporlamayı gerçekleştirebilmektedir.

Şablon Parametreleri

Şablonla ilgili genel tanımları içerirler. Bu değerler şablon içinde #TemplateParams tagında bulunmalıdırlar. #TemplateParams tag'i sonuç raporda görünmeyecektir. Şablon içinde herhangi bir yerde olabilir. Metin tipindeki parametre değerleri küçük-büyük harf duyarlı değildir.

 Geçerli ParametrelerAçıklama 
AAçıklama Rapor adını içerir değişkendir. Rapor alırken görünür ad burada verilen rapor adı olacaktır.
DList Direction Listenin büyüme yönünün verildiği değişkendir. Alabileceği değerler "right" (liste sağa doğru büyür) ve "down" (liste aşağı doğru büyür), Varsayılan değer ise "down" dur.
IRow Insert Listeler için satir eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Alabileceği değerler "yes" (listeye satır eklenir) ve "no" (satır eklenmez) Varsayılan değer ise "no"
OOrder Raporun master kayıtları ile ilgili bilgidir. Örnegin "parsel" yada "malik" olabilir.
RRapor tipi, yalnızca Excel Raporun sayfalandırması ile ilgilidir."single sheet" : tüm bilgilerin tek sayfada raporlanır. "multi sheet" : her bir ana kayıt için farklı sayfa kullanılır."multi file" : her bir ana kayıt için farklı dosya kullanılır. Varsayılan değer ise "single sheet".
FCAuto Fit Columns, yalnızca Excel Kolonlar boyutlarının rapor üretildikten sonra otomatik olarak ayarlanması için kullanılır. Alabileceği değerler "yes" (kolon genişlikleri ayarlanır) ve "no" (kolon genişlikleri değiştirilmez) Varsayılan değer ise "no"
FRAuto Fit Rows, yalnızca Excel Satırların boyutlarının rapor üretildikten sonra otomatik olarak ayarlanması için kullanılır. Alabileceği değerler "yes" (satır yükseklikleri ayarlanır) ve "no" (satır yükseklikleri değiştirilmez) Varsayılan değer ise "no"
KAKeep All Sheets, yalnızca Excel Şablondaki ilk sayfa haricindeki sayfaların da korunması isteniyorsa kullanılır. Alabileceği değerler "yes" (sayfaları koru) ve "no" (sadece ilk sayfa kopyalanır) Varsayılan değer ise "no"
MCGMerged Cell Grow, yalnızca Excel Şablondaki birleştirilmiş hücrelerin sağa veya aşağıya doğru büyümesi isteniyor ise kullanılır. Alabileceği değerler "yes" ve "no" dur. Varsayılan değer ise "no"

 

Örnek kullanım : #TemplateParams(A=Parsel Listesi;D=down;I=yes;R=multi sheet)


Tag Yapısı

Şablon yapılarındaki taglar #TAG(Param1=Deger1;Param2=Deger2;...) düzeninde olacaktır. Parametre olmaması durumunda parantezlere gerek yoktur. #TAG geçerli bir durumdur.

Tag Parametreleri

Her tag kendisine ait bir parametre listesi bulundurabilir. Parametre listesinde bir sınır yoktur. İleride ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre yeni parametreler eklenebilir. Bazı parametreler hem şablonda hem de tag içinde bulunabilir. Bu durumda tag'da belirtilen değer, şablondaki değeri geçersiz kılar.

Tag parametreleri, tag'dan sonra parantez içinde yazılırlar, "parametre adı=değer" düzenindedir. Tag parametreleri, birbirinden noktalı virgül ";" ile ayrılırlar.

Örnek: #MALIK(B=3;E=5;I=no)

Geçerli Parametreler

Geçerli ParametrelerAçıklama
BBeginTag değerinin bir liste olması durumunda baslangıç liste indeksi. Default 0.Sıfır değeri listedeki ilk elemandan başlanacağı anlamındadır.
EEndTag değerinin bir liste olması durumunda bitiş liste indeksi. Default 0.Sifir değeri listedeki son elemana kadar listeleneceği anlamındadır.
DList DirectionListenin büyüme yönünün verildiği değişkendir. Alabileceği değerler "right" (liste sağa doğru büyür) ve "down" (liste aşağı doğru büyür), Varsayılan değer ise "down" dur.
IRow InsertListeler için satir eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Alabileceği değerler "yes" (listeye satır eklenir) ve "no" (satır eklenmez) Varsayılan değer ise "no"
FFormat"psj" fonksiyonunu parametreleri


Rapor Şablonu Oluşturma

 

  • No labels